Postoji interes grčkih investitora za energetski i drvni sektor u BiH

0

V.d. direktora Agencije za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine (FIPA) Marko Kubatlija  održao je  sastanak s Elenom Foti, direktoricom Odjela za međunarodnu saradnju pri Industrijskoj i privrednoj komori Atine.

S obzirom na dobre političke odnose dvije zemlje, ali simboličnu ekonomsku razmjenu i nizak priliv grčkih investicija u BiH, g. Kubatlija je inicirao organizaciju promotivnih poslovnih događaja fokusiranih na ciljane sektore i kompanije s ciljem ekonomskog napretka zemlje i otvaranja novih radnih mjesta za građane BiH.

Gđa Foti je istakla da postoji interes grčkih investitora za energetski sektor, matelopreradu, drvni sektor i IT sektor BiH, te podržava ideju o potrebi uvezivanja i intenzivnije promocije investicijskih potencijala, dodajući da su intenzivnija ulaganja grčkih kompanija u Srbiji, Bugarskoj i i Albaniji.

Privredna komora Atine trenutno ima oko 100.000 aktivnih članova.

Primjer kompanije Alpro a.d. Vlasenica, koja je članica grupacije Alumil, dobar je obrazac kako se može ostvariti mnogo dublja saradnja, nego što je samo trgovina između zemalja.