Poreska uprava RS: Prikupljeno 28,8 miliona KM više prihoda

0

Poreska uprava Republike Srpske prikupila je u prvoj polovini ove godine na račun javnih prihoda RS ukupno 1,24 milijarde KM, što je za 28,8 miliona KM ili dva odsto više u odnosu na isti period lani.

Najveću naplatu javnih prihoda ostvario je Područni centar Banjaluka koji je i najveći od sedam područnih centara Uprave, a u kojem je naplaćena polovina ukupnih polugodišnjih javnih prihoda Republike Srpske, saopšteno je iz Poreske uprave Republike Srpske.

Iz Uprave dodaju da ovi podaci ukazuju na nastavak zadovoljavajućeg rasta prihoda u gotovo svim segmentima, čime je nastavljen pozitivan trend naplate.

– Zasluge za takve pozitivne pokazatelje mogu se pripisati svakodnevnim aktivnostima koje Poreska uprava preduzima u okviru svoje nadležnosti kroz redovnu naplatu i terenske kontrole, ali je naročito automatizacija poslovnih procesa kroz implementaciju Integrisanog informacionog sistema u Poreskoj upravi uticala na pozitivan efekat naplate javnih prihoda. Ovaj rast se svakako može jednim dijelom pripisati i dobroj makroekonomskoj i političkoj situaciji u Republici Srpskoj u ovoj godini – navedeno je u saopštenju.

Kada je riječ o direktnim porezima, u prvoj polovini ove godine naplaćeni su u iznosu od 274,8 miliona KM, što je za četiri procenta manje nego u istom periodu prošle godine.

– Najveće smanjenje naplate bilo je kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 98 miliona KM, što je za 26,2 miliona KM manje u odnosu na isti period lani. Razlog manje naplate ovog prihoda leži u činjenici da je Vlada Srpske u prošloj godini povećala neoporezivi dio plate na 500 KM i na taj način se odrekla dijela prihoda po tom osnovu u korist radnika u Republici Srpskoj – pojašnjeno je u saopštenju.

Porez na dobit je, kako je istaknuto, naplaćen u iznosu od 154,7 miliona KM, što je za 15,4 miliona KM ili 11 odsto više nego u istom periodu prethodne godine.

Naplata doprinosa je u prvom polugodištu nastavila znatan rast, te je naplaćeno 764,4 miliona KM, što je za 49,3 miliona KM ili sedam odsto više nego u istom periodu prošle godine.

U saopštenju je navedeno da je za Fond PIO naplaćeno 432,6 miliona KM ili 27,1 milion KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 274,8 miliona KM što je više za 18,7 miliona KM u odnosu na uporedni period.

Osim toga, rast je zabilježen i kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječije zaštite i doprinosa za Zavod za zapošljavanje, od po sedam procenata.

– Kod ostalih javnih prihoda, u periodu januar-jun ostvarena je naplata od gotovo 200 miliona KM, što je nešto više u odnosu na isti period prošle godine. Tako su takse i naknade naplaćene u iznosu od 124,4 miliona KM ili 6,9 miliona KM više – navedeno je u saopštenju.

Iz Uprave ističu da je po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno 17,6 miliona KM ili 32 procenta više, kazne su naplaćene u iznosu od 10,1 milion KM ili osam odsto više, dok su ostali prihodi naplaćeni u iznosu od 24,3 miliona KM, što je za devet miliona KM manje nego u uporednom periodu lani.

Razlog manje naplate ostalih prihoda je u činjenici da je Akcijski fond RS do sada uplatio nešto manji iznos po osnovu dividende i udjela u profitu u javnim preduzećima.