Poljske kompanije najavile ulaganja u Bosnu i Hercegovinu

0

Novoimenovani ambasador Poljske u BiH Nj.E. Jaroslaw Lindenberg posjetio je Agenciju za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) kako bi se upoznao s radom Agencije, te ekonomskom suradnjom između dvije zemlje na polju investicija i trgovinske razmjene.

Direktor Gordan Milinić upoznao je ambasadora s nadležnostima FIPA-e, aktivnostima na polju promocije zemlje, suradnji sa stranim investitorima, te ekonomskom suradnjom između dvije zemlje i poljskim investicijama u BiH.

Ukupna direktna strana ulaganja iz Poljske u BiH, zaključno s 31. decembrom 2017. godine, prema podacima Centralne banke BiH, iznosila su 22,9 miliona KM, što predstavlja učešće od 0,17% u ukupnom prilivu stranih ulaganja u BiH.

Prema preliminarnim podacima Centralne banke BiH, za devet mjeseci 2018. godine iz Poljske su registrirana ulaganja u visini od 5,9 miliona KM.

Najznačajnije poljske kompanije u BiH su : Inter Cars doo Sarajevo, Prima ISG d.o.o. Gradiška, Organika BH doo Sarajevo, Aliplast Aluminium Systems d.o.o. Konjic, Poliolchem d.o.o Tuzla.

Dodatno, ambasador je upoznat s bazom projekata FIPA-e koja sadrži investicione projekte iz različitih privrednih sektora poput turizma, drvnog sektora, metalnog sektora, energetskog, itd, podršci koju Agencija pruža investitorima u BiH od registracije firme do okončanja projekta, te podršci na uklanjanju eventualnih administrativnih prepreka koje koče širenje investicija u BiH.

S obzirom da je više poljskih kompanija najavilo investicije u BiH u 2019, poput kompanija Mlekovita, Lubianiec Piechocki and Partnerzy, Re Alloys Sp.z.o.o., Pol-mot, Multico, dogovoreno je da ambasador Lindenberg u suradnji s Privrednom komorom Poljske provjeri u kojoj su fazi odluke o investiranju u BiH, a FIPA će se uključiti u podršku realizacijie investicija.

Također, ambasador će informirati FIPA-u o svim važnijim privrednim manifestacijama koje se održavaju u Poljskoj, a koje bi mogle biti značajne za promociju Bosne i Hercegovine i njenih projekata za investiranje.