Pokrenute aktivnosti za izradu zakona o inovacionoj djelatnosti u FBiH

0

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o pokretanju aktivnosti za izradu teksta zakona o inovacionoj djelatnosti u Federaciji BiH.

U informaciji se, između ostalog, navodi da je dokument „Strategija razvoja Federacije BiH 2021-2027. godine“ definisao četiri strateška cilja, 18 prioriteta i 78 mjera. Kako mjere, koje se nalaze u ovom dokumentu, nemaju istu snagu i prioritet u implementaciji, a FBiH nema dovoljno resursa da sve mjere provodi istovremeno i u punom obimu, definisane su ključne, tzv. ofanzivne mjere, grupisane u tri akceleratora razvoja i izdvojene u posebnom poglavlju. Riječ je o mjerama koje, kako je navedeno, značajno ubrzavaju ekonomski razvoj i doprinose rastu zaposlenosti i produktivnosti, što predstavlja najvažnije rezultate realizacije ovog dokumenta.

Također, u informacije je navedeno da prvi strateški cilj „Ubrzan ekonomski razvoj“, između ostalog, podrazumijeva realizaciju razvojnih potencijala, te ispoljavanje inovativnosti i kreativnosti. Pametan rast vođen je inovacijama, zasnovan na komparativnim prednostima regija/kantona, materijaliziran pretvaranjem inovativnih ideja u proizvode i usluge većeg tehnološkog sadržaja.

Ocijenjeno je da na dugi rok nema rasta konkurentnosti bez rasta produktivnosti, a nema niti može biti rasta produktivnosti bez tehnološko-inovacionog razvoja. Zbog toga je neophodno podržati istraživačko-razvojne i inovacione aktivnosti, kako u privatnom tako i u javnom sektoru. Potrebno je stvaranje ambijenta koji omogućava i potiče saradnju privrede i istraživačke zajednice. Izuzetno je važno omogućiti preduzećima pristup i korištenje istraživačko-razvojne infrastrukture, te da, kroz strateško partnerstvo sa istraživačko-razvojnim institucijama, razvijaju nove proizvode i tehnologije, ali i zajedno učestvuju u projektima EU.

Prvi akcelerator su Inovacije i digitalizacija. Kao ofanzivne mjere navedene su podrška istraživačko-razvojnim i inovacijskim aktivnostima, te povezivanju privrede i naučno-istraživačkih institucija, kao i provođenje digitalne transformacije javne uprave.

Na prijedlog ovog ministarstva Vlada je danas imenovala radnu grupu za izradu Nacrta zakona o inovacionoj djelatnosti u FBiH u sastavu Elbisa Zagorčić predsjednica, te članovi Muamer Ćulum i Jelena Trutina (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije), Adnela Omeragić (Federalno ministarstvo finansija), Slađan Čakalović (Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta), Toni Čuljak (Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke), Almin Mališević (Privredna komora FBiH) i Mersiha Jusić (Udruženje poslodavaca FBiH).

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaključkom je zaduženo da pokrene aktivnosti za izradu prijedloga rješenja za imenovanje interresorne radne grupe za izradu sveobuhvatne procjene propisa – zakona o inovacionoj djelatnosti u Federaciji BiH i isti dostavi Vladi na usvajanje.