Pogledajte kolika je prosječna plata u BiH

0

Prosječna mjesečna neto plata u BiH za juni 2023. godine iznosila je 1.267 KM, što pokazuje nominalan pad za 0,7 posto, i realno je manja za 0,5 posto u odnosu na maj 2023. godine.

Ova plata je, u odnosu na juni 2022. godine, nominalno je viša za 12,5 posto. Za isti taj period realni indeks je bio veći za 7,2 posto.

Prosječna mjesečna bruto plata po zaposlenome u BiH za juni 2023. godine iznosila je 1.954 KM, što pokazuje nominalan pad za 0,6 posto, i realno je manja za 0,4 posto u odnosu na maj 2023. godine.

Prosječna bruto plata za juni 2023. godine u odnosu na juni 2022. godine nominalno je viša za 13,1 posto. Za isti taj period realni indeks je bio veći za 7,8 posto.