Podrška Addiko banke SME sektoru: Broj izdatih garancija porastao za više od 100% u protekle četiri godine

0

Selma Omić, članica Uprave Addiko Bank dd Sarajevo učestvovala je u panel diskusiji “Razvoj trade finance usluga na području Zapadnog Balkana”, održanog u okviru godišnjeg sastanka Odbora guvernera EBRD u Sarajevu.

Govoreći o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini,  Omić je istakla da kao posljedica rasta vanjske trgovine, aktivnosti finansiranja trgovine na Zapadnom Balkanu takođe rastu, pri čemu je tokom prošle godine u BiH zabilježen rast od oko 10,8 %.
 
“Još uvijek se najčešće koriste tradicionalni instrumenti finansiranja trgovine, kao što su garancije i akreditivi, pri čemu i akreditivi u manjem obimu. Ostali proizvodi za finansiranje trgovine imaju značajan potencijal za razvoj na našem tržištu”, istakla je Omić i naglasila da je fokus Addiko banke SME sektor koji je pokretač lokalne ekonomije.

Selma Omić, članica Uprave Addiko Bank dd Sarajevo

“Podrškom ovom sektoru indirektno pomažemo i lokalnim zajednicama u njihovom ekonomskom razvoju”, istakla je Omić i dodala da je tokom protekle četiri godine, Addiko banka u BiH ostvarila impresivan rast od preko 100% broja izdatih garancija u ovom segmentu.

Strateško opredjeljenje Addiko banke u poslovanju sa pravnim licima je postati banka prvog izbora u sektoru malih i srednjih preduzeća, te su i aktivnosti banke usmjerene u tom pravcu.