Počinje izrada Strategije razvoja turizma u FBiH 2021-2027.

0

Federalno ministarstvo okoliša i turizma započinje izradu Strategije razvoja turizma Federacije BiH 2021-2027. godina, u čemu će sarađivati s Privrednom komorom FBiH, a uz podršku USAID-ovog Projekta razvoja održivog turizma u BiH.

Ovim povodom će sutra (srijeda, 7. jula/srpnja 2021. godine) na Ilidži (Hotel Hills) biti održan sastanak na kojem će učestvovati premijer Federacije BiH Fadil Novalić, federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo, predsjednik Privredne komore FBiH Marko Šantić i direktor USAID-ovog Projekta razvoja održivog turizma u BiH (Turizam) Ibrahim Osta, kao i kantonalni premijeri i ministri turizma, predstavnici turističkih zajednica, razvojnih agencija, te Vanjskotrgovinske komore BiH i turističkog sektora.

U izradi Strategije razvoja turizma bit će korišten pristup baziran na četiri stuba, odnosno na marketingu destinacije, proizvodu i iskustvima, te razvoju ljudskih resursa i poticajnog okruženja. Ova metodologija je razvijena u skladu s najboljim međunarodnim praksama za unapređenje konkuretnosti turističkog sektora. Značajan partner u ovom procesu će biti Privredna komora FBiH, koja će djelovati kao posrednik za osiguravanje aktivnog učešća privatnog sektora tokom razvoja i implementacije strategije.

USAID Turizam će organizirati niz sastanaka s fokus grupama u više dijelova Federacije BiH, a u koje će biti uključeni predstavnici privatnog i javnog sektora, akademske zajednice, udruženja i svi ostali zainteresirani akteri iz turističkog sektora.

Na ovaj način započet će  uključivanje neposrednih pružaoca turističkih usluga u javno-privatno partnerstvo i dijalog koji će biti nastavljen tokom provedbe strategije, doprinoseći održivosti javnih politika, te generalno rastu i konkurentnosti ovog sektora.