Počinje izrada Strategije razvoja trgovine FBiH od 2025. do 2031.

0

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela je Odluku o izradi Strategije razvoja trgovine Federacije BiH za period 2025-2031. godina.

Odlukom je precizirano da će se ovom strategijom definirati pravci, ciljevi i resursi daljeg razvoja trgovine u FBiH. Također, osigurat će se usklađenost razvojnih pravaca i strateških ciljeva sa strateškim ciljevima iz Strategije razvoja FBiH 2021-2027. godina, kao i sa dokumentima relevantnim za proces integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, te drugim međunarodno priznatim obavezama naše zemlje.

U razlozima za donošenje Strategije istaknuto je da je osnovni cilj razvoj trgovinskog sektora Federacije BiH i definiranje vizije, strateških ciljeva, prioriteta i mjera za period od 2025. do 2031. godine kroz izgradnju i unapređenje zakonskog i institucionalnog okvira trgovinskog sektora, zatim razvoj potencijala domaće trgovine, kao i aktivnosti na razvijanju svijesti potrošača o kupovini domaćih proizvoda. Cilj je i unapređenje zaštite potrošača, odnosno institucionalna podrška u zaštiti potrošača na tržištu, kao i razvoj i unapređenje podrške udruženjima za zaštitu potrošača.

Nosilac izrade Strategije je Federalno ministarstvo trgovine u saradnji sa organizacijama civilnog društva, a na osnovu Sporazuma o saradnji ovog ministarstva i organizacija civilnog društva.

Odlukom je određeno da će Ministarstvo u procesu izrade Strategije osigurati učešće zainteresiranih strana, kao što su nadležni federalni i kantonalni organi uprave, upravne organizacije, jedinice lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, privredne/gospodarske komore, privredna društava iz oblasti trgovine, akademske zajednice, udruženja potrošača i udruženja poslodavaca u FBiH.

Rok za dostavljanje prijedloga Strategije na razmatranje Vladi FBiH, uz prethodnu provedbu procesa konsultacija je šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke.