Počinje gradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica

0

Vlada KS dala je saglasnost za kapitalni projekt izgradnje tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica u ukupnom iznosu 46 miliona KM.

Projekt je usklađen sa Strategijom razvoja KS do 2020. godine, te uvršten u nacrt Programa javnih investicija KS za period 2020. – 2022. godine.

“Projekt je u visokom stepenu spremnosti. Urađena je kompletna projektna dokumentacija i riješeni su gotovo svi predmeti imovinsko-pravnih odnosa. Očekujemo da bi u kratkom roku mogli imati građevinsku dozvolu za izvođenje radova”, rekao je ministar saobraćaja Adnan Šteta.

Radi se o projektu iz 1985. godine, sa dodatnih 12 kilometara pruge i novih 16 stanica.

Dugo se čekalo na realizaciju

Ideja o izgradnji prisutna je zadnjih decenija u raznim planovima razvoja Sarajeva.

Počeci planiranja realizacije ovog projekta datiraju iz vremena kada je u “Urbanističkom planu grada Sarajeva za period 1986 – 2015” predviđen pojas za smještanje planirane dvokolosiječne tramvajske pruge, uz pripadajuću kontaktnu i napojnu mrežu, tramvajskim stajalištima i novom okretnicom kod nekadašnjeg fabričkog kompleksa FAMOS u Hrasnici.

Pojas za tramvajsku prugu planiran je u kontekstu “primarne gradske cestovne saobraćajnice od Ilidže do Hrasnice sa dva odvojena kolovoza sa po dvije saobraćajne trake širine po 3.50 metara, saopćeno je iz Vlade KS.