Počeo projekat promocije inkluzivnih rješenja na tržištu rada

0

Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujičić razgovarao je juče sa nacionalnim projektnim koordinatorom Međunarodne organizacije rada (MOR) Katarinom Crnjanski Vlačić i koordinatorom MOR-a u BiH Lejlom Tanović o implementaciji regionalnog projekta “Promocija inkluzivnih rješenja na tržištu rada na zapadnom Balkanu”. 

Projekat je usmjeren na unapređenje inkluzivnog pristupa na tržištu rada i podržaće postojeće aktivnosti javnih službi za zapošljavanje i ostalih učesnika na tržištu rada, saopšteno je iz Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Na sastanku se razgovaralo o osnovnim ciljevima Projekta koji se odnose na Republiku Srpsku i BiH, a koji bi trebalo da utvrde vidljive i nevidljive prepreke u planiranju i organizaciji pružanja usluga licima isključenim sa tržišta rada, te procjenu efikasnosti programa usmjerenih prema ranjivim kategorijama.

Na sastanku je konstatovano da će ovaj projekat koristiti postojeće instrumente participativne procjene koje je MOR ranije razvio, te ih prilagoditi potrebama lokalnog konteksta, sa posebnim osvrtom na položaj žena dugoročno isključenih sa tržišta rada, pripadnika romske nacionalne manjine, kao i lica sa invaliditetom.

Službi za zapošljavanje će ovo pomoći da procijeni svoje interne procedure, obim posla i opterećenost savjetodavaca, te olakšati sistem upravljanja informacijama. Zaključci i procjene će biti usmjereni ka utvrđivanju koraka koji su potrebni kako bi se službama olakšao rad sa licima iz ranjivih kategorija.

Projekat će uz podršku ekspertskog tima izraditi vodič za participativnu procjenu, nakon čega će biti obučena grupa zaposlenih iz službe s ciljem samostalne primjene.

Nakon treninga očekuje se da će osoblje službe biti u mogućnosti da sprovede participativnu procjenu na nivou sjedišta službe, te u jednom odabranom lokalnom birou u periodu od marta do jula 2017. godine.

Međunarodna organizacija rada je pokrenula implementaciju regionalnog projekta “Promocija inkluzivnih rješenja na tržištu rada na zapadnom Balkanu” u saradnji sa Programom za razvoj UN /UNDP/, a koji finasira Austrijska razvojna agencija /ADA/, a sufinansiraju UNDP i MOR. (Srna)