Počela rekonstrukcija graničnog prelaza između BiH i Crne Gore

0

Početak rekonstrukcije graničnog prelaza Zupci-Sitnica kojom će ovaj prelaz biti osposobljen i za odvijanje robnog saobraćaja ozvaničen je u ponedjeljak.

Granični prelaz će imati tri ulazne i tri izlazne saobraćajnice sa pripadajućim kontrolnim kabinama, objekte za carinske službe i granične policije Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Prelaz će biti opremljen sofisticiranom informatičkom opremom, te obnovljen sa svim potrebnim instalacijama za nesmetano funkcionisanje prometa putnika i robe.

Za rekonstrukciju je izdvojeno 2,4 miliona KM a završetak radova očekuje se za 180 dana.

Granični prelaz Zupci-Sitnica jedan je od dva granična prelaza na kojim će biti zajedničke lokacije graničnih kontrolnih organa BiH i Crne Gore na teritoriji BiH.

Projekat rekonstrukcije sprovodi BiH u skladu sa Sporazumom između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o sprovođenju zajedničkih graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima.

Granični prelaz Zupci-Sitnica izgrađen je 2010. godine.