Plate u BiH: U čak pet kategorija poslova prosječne plate manje od 600 maraka!

0

Za prvi kvartal 2016. godine prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim subjektima u BiH iznosila je 834 maraka, a u četvrtom kvartalu 2015. godine 832 maraka, što pokazuje kako je prosječna mjesečna isplaćena neto plata u prvom kvartalu 2016. nominalno viša za 0,3 posto u odnosu na četvrti kvartal 2015.

Povećanje je još i veće ako upoređujemo s prvim kvartalom 2015., kada je prosječna plata iznosila 827 maraka. Iako svako povećanje treba pohvaliti, kao i svaki rast ekonomskih pokazatelja, ipak je jasno kako se ne radi o bilo kakvom značajnom povećanju, naročito ako znamo troškove potrošačke korpe, piše Dnevni list.

Naime, za potrošačku korpu za četveročlanu porodicu potrebne su čak dvije i po plate. Situacija je, dakako, još gora ukoliko je vjerovati podacima sindikalista i nevladinog sektora koji tvrde da je realna prosječna plata u BiH između 500 i 600 maraka.

Neto plate u BiH

Ukoliko gledamo i službene podatke Agencije za statistiku BiH, vidjeti ćemo ogromna odstupanja prosječnih plata po pojedinim sektorima. Tako su najveće neto plate u kategorijama “finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja” 1.360 maraka, “proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija” 1.341 maraka, “informacije i komunikacije” 1.217 maraka, “javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje” 1.190 maraka te “djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite” 1.053 maraka.

Nakon toga slijede kategorije koje imaju također veću platu od prosječne – “vađenje ruda i kamena” 979 maraka, “stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti” 911 maraka, “obrazovanje” 856 maraka, “ostale uslužne djelatnosti” 959 maraka.

Ono što je zabrinjavajuće jeste kako zaista veliki broj kategorija koja možda osim “državnih jasli” i zapošljavaju najveći broj radnika, ima znatno manju platu od prosječne. Tako su plate u kategoriji “poljoprivreda, šumarstvo i ribolov” 750 maraka, “snabdijevanje vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom, te djelatnosti sanacije okoliša” 777 maraka, “prijevoz i skladištenje” 780 maraka, “poslovanje nekretninama” 782 marke, “umjetnost, zabava i rekreacija” 616 maraka.

Otužna je bh. svakodnevica kako čak pet kategorija poslova imaju platu ispod 600 maraka – “prerađivačka industrija” 594 marke, “građevinarstvo” 530 maraka, “djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane” 516 maraka te “administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti” 527 maraka.

Nezaposlenost i siromaštvo

Kada svemu ovome dodamo podatak kako je, prema posljednjim izračunima, u BiH bez posla 524.061 osoba, od kojih VŠS 7.378 i VSS 41.841, kako je stopa nezaposlenosti nevjerovatnih 42,4 posto, dobijemo pravu slike današnje BiH, piše Dnevni list.