Petričević: Јačati žensko preduzetništvo

0

Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević rekao je danas da je žensko preduzetništvo veoma važno za ekonomsko, političko i društveno osnaživanje žena.

Petričević je sa delegacijom Džender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Srpske, koju je predvodila direktor Mirjana Lukač, razgovarao o nastavku saradnje u okviru projekta Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, te sprovođenju strateških mjera za unapređenje i jačanje položaja žena u društvu, sa posebnim akcentom na žensko preduzetništvo.

On je istakao da su usvajanjem Nacrta strategije razvoja ženskog preduzetništva definisani osnovni ciljevi, aktivnosti, nosioci razvoja preduzetništva žena, rokovi i sredstva neophodna za podršku ženskom preduzetništvu, te da će poseban akcenat u ovoj godini biti stavljen na njegovo jačanje.

Sagovornici su istakli da će prioritetne akcije za naredni period biti usmjerene na obuku i konkretnu pomoć na terenu, kako bi povećali konkurentnost poslovnih subjekata koje pokreću i vode žene preduzetnici, te unaprijedili dostupnost i privlačnost preduzetništva i poslovanja za žene. (Srna)