Pavlović banka mijenja ime

0

Skupština Pavlović International Banke usvojila je danas odluku o promjeni imena te banke u “Naša banka”. Osim toga, usvojena i promjena grafičkog amblema banke.

Nadzorni odbor Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina donio je 30. septembra prijedlog odluke o promjeni naziva i grafičkog amblema banke.

– Izmjena naziva Banke vršit će se u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske, propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske i Statutom Banke – navodi se u odluci.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske na Statut, a primjenjivat će se od dana registracije izmjene naziva Banke kod nadležnog suda.

Firme „Pavgord“ Foča i „Galens“ Novi Sad kupile su ljetos na Banjalučkoj berzi akcije Pavlović International Banke čime su postal najveći pojedinačni vlasnici banke.