Pad proizvodnje mlijeka nastavljen i u prošloj godini

0

U protekloj kalendarskoj godini evidentiran je nastavak pada proizvodnje mlijeka na području sanske općine, započet tokom 2022. godine, navode u Savezu lokalnih udruženja poljoprivrednika Sanski Most.

Tako je, prema dostupnim podacima dobijenim od otkupljivača sirovog mlijeka, proizvodnja u 2023. godini bila manja za oko 175.000 u odnosu na prethodnu, 2022. godinu.

– Moram podsjetiti da je prije tri godine ukupna proizvodnja mlijeka iznosila gotovo sedam miliona litara sirovog mlijeka, a godinu poslije, usljed poznatih dešavanja u Ukrajini i ekonomske krize, drastično je smanjena za pola miliona litara. Potom je pad proizvodnje nastavljen i u prošloj godini – kaže Husein Selimović, predsjednik pomenutog saveza, pišu Nezavisne novine.

Ono što daje nadu da bi se proizvodnja mogla stabilizirati u tekućoj godini, kako ističe, jesu planirana i značajno povećana sredstva na svim razinama za ulaganje u sektor agrara.

– Lokalnim budžetom u ovoj godini planira se izdvajanje oko pola miliona maraka za različite vidove poticaja u poljoprivredi, a veći dio sredstava ići će ka stočarskoj i proizvodnji mlijeka. Ukoliko se ta sredstva ulože na pravi način, uz poticaje s kantonalnog i federalnog nivoa, proizvodnja mlijeka bi, prema našim procjenama, mogla doživjeti lagani rast – kazao je Selimović.

Prema njegovim riječima, tome bi mogla doprinijeti i promjena poticajne politike, koja je do sada favorizirala velike farmere.

– Ovoga puta značajna sredstva dobiće i mali poljoprivrednici, koji imaju do deset grla. Na taj način bismo trebali očuvati sitna gospodarstva od zatvaranja i stimulisati farmere da povećaju broj muznih grla – kaže Selimović.

Nada se kako će ove napore pratiti i otkupljivači, te povećati otkupnu cijenu za mlijeko koja je sada vrlo niska.

– Imamo takvu situaciju da otkupljivači i prerađivači ostvaruju ekstra profit na račun farmera, jer su u protekloj godini smanjili cijene i ponudili ih farmerima po principu uzmi ili ostavi. S druge strane, prodajna cijena u trgovinama nije se smanjila, tako da je računica jasna – kaže Selimović.

Prema njegovim riječima, prošle godine naruku farmerima nisu išle niti vremenske prilike, jer je zbog sušnog perioda umanjena proizvodnja stočne hrane. Situaciju dodatno komplikuju dalja poskupljenja goriva, repromaterijala i drugih ulaznih faktora u poljoprivrednoj proizvodnji.

Mljekarstvo je, sa preko 120 registrovanih gazdinstava, noseća grana poljoprivredne proizvodnje u općini Sanski Most, a kada je riječ o Unsko-sanskom kantonu, ova općina je po ukupnoj proizvodnji sirovog mlijeka odmah na drugom mjestu poslije Cazina.