Pad direktnih stranih ulaganja u prošloj godini

0

Poslanici u Predstavničkom domu parlamenta BiH ocijenili su juče da su Informacija o direktnim stranim investicijama u BiH i Izvještaj Agencije za unapređenje stranih investicija na promociji direktnih stranih investicija u BiH, za 2015. godinu, uopšteni, nedostatni i da ne govore o suštini problema pada direktnih stranih investicija u BiH.

U Izvještaju se navodi da su direktna strana ulaganja u BiH u 2015. godini iznosila 473 miliona KM, što je manje nego u 2014. kada su iznosila 740 miliona KM.

Na smanjenje direktnih stranih investicija uticala su globalna ekonomska kretanja, poslovno okruženje, politička situacija i niska konkurentnost privrednika u BiH, ali se u ovoj godini očekuju pozitivni pomaci, navodi se u izvještaju.

Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija /Fipa/ Gordan Milinić u obraćanju poslanicima rekao da je u Agenciju došao ove godine i u njoj zatekao lošu finansijsku situaciju.

Prema njegovim riječima, u prvom kvartalu je ostvaren prebačaj investicija u odnosu na isti period prošle godine.

“Period nakon prvog kvartala do izbora bio je kritičan, jer nije bilo kontakata sa investitorima”, istakao je Milinić.

U okviru Izvještaja Kancelarije za reviziju institucija BiH o realizacije preporuka revizije učinka, poslanik SNSD-a Dušanka Majkić istakla je da na veoma loše stanje ukazuju podaci da je skoro 50 odsto preporuka nerealizovano ili u početnoj fazi realizacije, 45 odsto djelimično provedeno, a samo osam odsto u potpunosti realizovano.