Osnovan Privredni savjet Općine Novi Travnik

0

Sa ciljem omogućavanja aktivnog sudjelovanja lokalnih privrednika u procesu donošenja odluka koje se odnose na unapređenje poslovnog okruženja u Novom Travniku, osnovan je Privredni savjet Općine Novi Travnik na čijem čelu je načelnik Refik Lendo.

Odluka je donesena na osnivačkoj sjednici Privrednog savjeta Općine Novi Travnik, prenio je TNT portal.

Nakon konstituiranja i usvajanja poslovnika o radu, Privrednom savjetu je predstavljen i koncept započetih regulatornih reformi u okviru projekta LIFE, koji podrazumjeva pojednostavljenje administrativnih procedura i uspostavu njihovog on-line elektronskog registra u cilju unapređenja servisa za investitore u Općini Novi Travnik.

Savjet je jednoglasno podržao i pozdravio aktivnosti koje provode u okviru LIFE projekta.

Privredni savjet općine Novi Travnik je formiran na inicijativu načelnika općine, a okupljat će najutjecajnije predstavnike privatnog sektora, čija preduzeća su nosioci privrednog razvoja na prostoru Općine Novi Travnik.

Ove aktivnosti dio su Projekata privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou (LIFE) koji provodi Međunarodna finansijska korporacija (IFC) uz podršku i saradnju sa Britanskom ambasadom. Općina Novi Travnik ovom projektu pristupila je početkom 2018. godine.