Općina Žepče u procesu recertifikacije za povoljno poslovno okruženje

0

U 2018. godini Općina Žepče donijela je Odluku da pristupi procesu recertifikacije za dodjelu BFC certifikata za povoljno poslovno okruženje. Posao oko pripreme općine Žepče u novom procesu dodijele BFC certifikata dodijeljen je Razvojnoj agenciji Žepče koja je isti posao obavljala i prvi puta kada je Općina Žepče uspješno ispunila sve tražene kriterije.

Međunarodni certifikat za povoljno poslovno okruženje – BFC certifikat Općina Žepče uspješno je dobila krajem 2015. godine, uz obvezu da se svake tri godine vrši recertifikacija, saopćeno je iz ove Općine.

Regionalno vijeće za dodjelu BFC certifikata utvrdilo je da su ispunjeni svi kriteriji (12) i pod kriteriji (80) i donijelo zvaničnu odluku da se Općina Žepče pridruži užem krugu certificiranih općina s povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Europi.

U periodu od 2012. do 2017. godine od kada se BFC SEE standard primjenjuje u regiji JIE, ukupno 42 grada i općine od preko 80 koliko ih je sudjelovalo u procesu, uspjelo je da ispuni uvjete za stjecanje BFC SEE certifikata.

U okviru Programa certifikacije gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Europi (JIE) postignuti su značajni rezultati i uvedene brojne novine u pogledu zahtjeva standarda i procesa certifikacije: usvojena je nova edicija BFC SEE standarda – Edicija III s unaprijeđenim kriterijima i revidiranim procesom koji će doprinijeti uspostavljanju zajedničkog okvira i usklađivanju uvjeta za poslovanje u regiji JIE, proces certifikacije uspješno je završilo 17 gradova i općina u regiji JIE, što je rekordan rezultat u posljednjih 5 godina od kada je BFC SEE prihvaćen kao međunarodni standard; razvijen je jedinstveni BFC SEE softver koji omogućava elektronsko provođenje procesa certifikacije i razmjenu primjera najboljih praksi između certificiranih gradova i općina u BFC SEE regiji.

Također, u funkciju je stavljen novi BFC SEE site na kojem su između ostalog dostupne osnovne informacije o BFC SEE programu, aktivnostima u okviru regionalne mreže, investicionim potencijalima certificiranih gradova i općina ,a pokrenuta je prva on-line platforma za ocjenu i rangiranje lokalnih samouprava prema konkretnosti u regiji Jugoistočne Europe, putem koje sve općine i gradovi mogu testirati svoje poslovno okruženje.