Općina Stari Grad i Istočni Stari Grad saniraće zajedno regionalni put

0

Načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Ibrahim Hadžibajrić i načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović potpisat će Sporazum o sanaciji putnog pravca Gazin Han-Emerovice-Zečija glava.

Riječ je o regionalnom putu koji spaja ove dvije lokalne zajednice, a koji je izuzetno značajan za stanovnike Faletića, Emerovice, Brusulja i Gazinog Hana, te predstavlja tzv ‘žilu kucavicu’ na prelazu između dva entiteta.

Regionalni put je dodatno oštećen usljed velike količine padavina u prethodnom periodu, te je došlo do osipanja makadamskog materijala sa sporednih puteva, udarnih rupa, začepljenja odvodnih kanala.

Sporazum o izvođenju radova sanacije puta Gazin Han – Emerovice – Zečija glava bit će potpisan u utorak, 02.jula, 2019. godine u 11,00 sati u prostorijama Opštine Istočni Stari Grad,  Hreša bb.