Oduzeta dozvola za rad jednoj mikrokreditnoj fondaciji u FBiH

0

Agencija za bankarstvo Federacije BiH prije nekoliko dana oduzela je dozvolu za rad mikrokreditnoj fondaciji Sani iz Zenice, piše BiznisInfo.  

“Mikrokreditnoj fondaciji Sani Zenica, sa sjedištem u ulici Mehmedalije Tarabara 10, oduzima se dozvola za obavljanje poslova davanja mikrokredita, koja je izdata Rješenjem Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine od 9. septembra 2007. godine”, stoji u rješenju koje je doneseno 25. maja 2021.

Upravni odbor Mikrokreditne fondacije Sani Zenica se obavezuje da u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti ovog rješenja donese odluku o rasporedu ostatka imovine nakon izmirenja obaveza.

Žalba na ovo rješenje ne odlaže njegovo izvršenje.

Inače, na kraju prošle godine u Federaciji je poslovalo14 mikrokreditnih organizacija, uključujući Sani. To znači da će ih sada biti 13.

J. Polimac