Održana javna rasprava o novoj autocesti kroz BiH: Dva grada doživjet će procvat

0

Tokom ove sedmice u prostorijama Gradske uprave Stolac održana je javna rasprava o Jadransko-jonskom koridoru u Federaciji BiH, odnosno dionici Stolac – Interregionalni čvor Počitelj.

Najprije je prikazana prezentacija o procjeni utjecaja na okoliš, zatim je prisutnima prikazana trasa kojom će prolaziti ove autocesta. Preko Počitelja, Hotnja, Domanovića, Opličića, Prenja, pa do Kruševa, Boljuni, Pušišta, Bjelojevića, Udore i Obera.

Prikazana su i tri odlagališta materijala koja su planirana, a jedno se nalazi u neposrednoj blizini mjesta Dubrava, javio je Stolac.city.

Istaknuto je i kako autocesta neće prolaziti preko prirodnih naslijeđa, arheoloških nalazišta, spomenika, stećaka, pećina i slično.

Ovim projektom gradovi Stolac i Čapljina otvaraju se za turističke i ekonomske aktivnosti, rečeno je. Trasa zaobilazi većinu naselja i plodnog poljoprivrednog zemljišta i prolazi preko kršovitog teritorija, kazali su izlagači.

Trasa buduće Jadransko-jonske autoceste

Procjenjuje se da će cesta imati pozitivne rezultate po svim pitanjima, poseban naglasak je stavljen na saobraćajnu sigurnost.

Na kraju su postavljana pitanja poput omogućavanja prelaza za divljači, zatim prilaz obraditvim površinama koje će cesta presijecati, a rečeno je da se o svemu vodilo računa. Zatim su se postavljala pitanja o širini autoceste koje je cca oko 50 m i mnoga druga.

Inače, kako je BiznisInfo.ba ranije pisao, ovo je važan korak ka početku gradnje Jadransko-jonske autoceste koja će biti povezana s Koridorom 5C.

Riječ je autocesti koja bi se gradila kroz Hercegovinu, a spajala bi se s Koridorom 5C kod Počitelja. Od čvora Počitelj išla bi preko teritorije Stoca ka Trebinju, i dalje ka Crnoj Gori.