Vijeće ministara daje 1,5 miliona KM za Srebrenicu

0

Vijeće ministara BiH danas je iz tekuće budžetske rezerve odobrilo 1,5 miliona KM za  podršku jednoglasno usvojenim infrastrukturnim projektima u općini Srebrenica.

Radi se o preostalom dijelu obećane pomoći Vijeća ministara BiH razvoju općine Srebrenica, koja je u iznosu dva miliona najavljena na Investiciono-razvojnoj konferenciji “Mogućnosti i perspektive razvoja Srebrenica 2015” u novembru 2015. godine. U septembru 2018. godine za ove svrhe je odobreno 500.000 KM.

Za realizaciju odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora BiH, u saradnji sa Uredom za zakonodavstvo i Kabinetom predsjedavajućeg VMBiH.

Općina Srebrenica će izvještaj o realizaciji projekata dostaviti Vijeću ministara BiH putem Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.