Odluka državne komisije: Nacrt projekta za sarajevski Trg Alija Izetbegović nije prihvatljiv

0

Nacrt urbanističkog projekta za sarajevski Trg oslobođenja – Alija Izetbegović nije prihvatljiv – tako je odlučila Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

Riječ je o projektu Općine Stari Grad kojim je planirana gradnja podzemne garaže ispod trga i uklanjanje dijela drveća. U ovoj državnoj komisiji su obrazložili svoju odluku.

– Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je na zahtjev Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za mišljenje i stav na nacrt urbanističkog projekta Trg oslobođenja – Alija Izetbegović odnosno usklađenost istog sa odredbama Odluke Komisije o proglašenju Historijskog urbanog krajolika Sarajeva nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 1/21 i 10/21) donijela zaključak da nacrt urbanističkog projekta Trg oslobođenja – Alija Izetbegović nije prihvatljiv. Dostavljeno projektno rješenje nije u skladu sa Programom razvoja gradske jezgre Sarajeva, koji na predmetnom prostoru ne predviđa izgradnju parking garaže. Komisija cijeli prostor vidi kao afirmaciju pješačke zone s očuvanjem zelenog dijela površina, te predlaže gradnju sadržaja na drugim mjestima predviđenim regulacionim i drugim planovima – ukazali su.

Zbog plana da se pravi podzemna garaža na navedenoj lokaciji nezadovoljan je dio javnosti. Između ostalog, njima je neprihvatljivo da se smanjuje zelena površina, pa s njom i višedecenijska stabla.

U Komisiji su najavili da će izmijeniti i dopuniti Odluku o proglašenju Historijskog urbanog krajolika Sarajeva, a kao razlog za to su naveli određene nejasnoće u implementaciji.

“Izmjenom i dopunom Odluke će biti dodatno precizirane zone i nadležnosti različitih nivoa u prostornom obuhvatu predmetnog nacionalnog spomenika”, potcrtali su.

U Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika su potvrdili da su primili peticiju za proglašenje olimpijskih borilišta na Igmanu, Bjelašnici i Trebeviću nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Najavili su da će i donijeti takvu odluku.

– Olimpijska borilišta uključuju staze za olimpijski spust i veleslalom na Bjelašnici, staze za biatlon i skijaško trčanje na Igmanu, skakaonice na Malom polju na Igmanu i bob stazu na Trebeviću. Komisija smatra da očuvanje borilišta i kompletnog prostora na kojem se odigrao najznačajniji sportski događaj – 14. Zimske olimpijske igre, pored materijalnog svjedočenja, treba biti zaštićen i kao memorija mjesta, tako da je odlučeno da se pristupi izradi odluke o proglašenju navedenog prostora nacionalnim spomenikom. U vezi s tim, Komisija očekuje da će aktivnosti na valorizaciji prostora i izradi odluke o proglašenju završiti u narednom periodu, uz saradnju nadležnih institucija – istakli su.

Kako su saopćili, prema odredbama Aneksa VII Dejtonskog sporazuma, do donošenja konačne odluke o proglašenju nacionalnog spomenika, a najduže do godinu dana od podnošenja peticije, sve strane treba da se suzdrže od aktivnosti koje bi mogle da ugroze predloženo dobro, o čemu su obaviješteni svi nadležni organi i institucije na čijem se području nalaze predložena dobra.