Od 99 bh. općina, 66 prošle godine poslovalo sa gubitkom

0

Analiza finansija kantona koju je uradila Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI) pokazala je da je Zapadnohercegovački kanton najviše zadužen, a najmanje Zeničko-dobojski.

Analiza je nastala na osnovu podataka iz Baze javnih finansija koja se nalazi na njihovoj web stranici. Analiza ukazuje na nestalnost prihoda kantona, konstantan rast rashoda i stvaranje deficita, odnosno negativnih operativnih rezultata u svim kantonima, piše Slobodna Bosna.

Projektna menadžerica Fondacije CPI Mirjana Sirćo istakla je da nemogućnost pokrivanja rashoda  tekućim prihodima dovodi do stvaranja značajnih deficita te da neki kantoni gotovo 100 posto svojih prihoda koriste za pokrivanje rashoda.

Jedan od glavnih zaključaka analize je da se kantoni trebaju okrenuti ka smanjenju rashoda kao mjeri koja je isključivo u njihovoj nadležnosti.

Trenutno Fondacija CPI radni na izradi Analize finansija općina u BiH. Prema informacijama koje nam je ustupila Fondacija CPI Općina Zenica prošlu godinu okončala je sa ukupnim gubitkom od 10,6 miliona KM. Naime, tekući prihodi zeničke Općine iznosili su 28,8 miliona KM, tekući rashodi 38,5 miliona KM, a na otplatu duga i kamata potrošeno je 933 hiljade KM.

U samom vrhu općina koje su prošlu godinu okončale sa negativnim saldom je i bihaćka Općina sa manjkom od 7,6 miliona KM, a slijedi Grad Banja Luka sa manjkom od 6,3 miliona KM.

Od četiri sarajevske gradske općine najlošije poslovne rezutate ostvarila je Općina Novi Grad sa minusom od 2 miliona KM, Stari Grad prošlu godinu okončao je sa 80 hiljada KM u plusu, Općina Centar sa 2,7 miliona KM u plusu, a najuspješnija bila je Općina Novo Sarajevo sa 3,9 miliona KM u plusu.

Sa druge strane, Općina Vogošća prošlu godinu okončala je sa minusom od 4,8 miliona KM, Ilidža sa minusom od 2,6 miliona KM, Istočno Novo Sarajevo sa minusom od 1,7 miliona KM, a Istočni Stari Grad sa minusom od 230 hiljada KM.

Prema podacima Fondacije CPI prošlu godinu najuspješnije je priveo kraju Grad Mostar kojem je na računu ostalo 13,4 miliona KM. Ukupni prihodi iznosili su 47 miliona KM, rashodi 33 miliona KM, a na otplatu duga i kamata potrošeno je oko pola miliona KM.