Objavljena odluka o prodaji kapitala u RŽR “Ljubija”

0

Uprava Investiciono-razvojne banke /IRB/ Republike Srpske donijela je odluku o prodaji 64,99 odsto kapitala u Rudnicima željezne rude /RŽR/ “Ljubija” Prijedor putem posebne aukcije na Banjalučkoj berzi koja će biti održana 17. decembra.

Nominalna vrijednost paketa akcija koji je ponuđen na prodaju iznosi 33 miliona KM, odnosno jednu marku po akciji.

Odlukom o prodaji definisano je da je početna cijena 2,0912 KM po akciji, odnosno da je vrijednost kompletnog paketa 69,02 miliona maraka.

Pravo učešća na aukciji imaju zainteresovana lica koja zadovolje kvalifikacione kriterijume, a oni podrazumijevaju da potencijalni kupac mora obavljati rudarsku djelatnost i da ima ostvaren godišnji promet od najmanje 100 miliona KM u 2016. i 2017. godini.

Kupci ne mogu biti državni organi, organizacije i preduzeća iz BiH u kojima je državni kapital veći od 25 odsto i domaća fizička i pravna lica koja nisu izmirila poreske obaveze.

Posljednji pokušaj prodaje državnog kapitala u RŽR “Ljubija” propao je 17. maja 2017. godine kada Narodna skupština Republike Srpske nije usvojila odluku o davanju saglasnosti na odluku Vlade Srpske o prodaji 64,99 odsto akcija osnovnog kapitala metodom neposrednog odabira kupca.

Kompanija “Izrael investment grupa” ranije je za kupovinu 64,99 odsto akcija osnovnog kapitala RŽR “LJubija” dostavila ponudu od 92 miliona KM, a ponuda “Arselor Mitala” za isti paket akcija iznosila je 63,3 miliona KM.

Srna