Objavljen javni poziv za učešće u programu turističkih vaučera

0

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske objavilo je danas javni poziv ugostiteljima i turističkim agencijama za dostavu prijave radi učešća u realizaciji šeme dodjele turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima na teritoriji Republike Srpske.

Pravo učešća ima ugostitelj koji pruža usluge u ugostiteljskim objektima za smještaj, u skladu sa važećim propisima, koji je izmirio poreske obaveze zaključno sa danom 29. februar ove godine i ima najmanje četiri zaposlena radnika, te turistička agencija koja je nosilac licence Ministarstva i koja je uredno izmirila poreske obaveze.

Ugostitelji i turističke agencije koje ispune uslove za učešće u projektu dodjele turističkih vaučera biće upisani u evidenciju koja će biti objavljena na internet stranici Ministarstva, na kojoj su objavljene i sve dodatne informacije, kao i obrasci prijave.

Rok za podnošenje prijave trajaće do 1. novembra.

Javni poziv je raspisan na osnovu Uredbe o uslovima i načinu korišćenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima, kojom je predviđeno subvencionisanje korišćenja usluge smještaja u ugostiteljskim objektima na teritoriji Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu s ciljem podsticanja razvoja domaćeg turizma i podrške privrednim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva koji su pretrpjeli znatne štete usljed pandemije virusa korona u Republici Srpskoj.

Javni poziv je objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i na internet stranici Ministarstva.

Srna