Novi veliki projekat u BiH čovjeka koji je zaslužan za zlatnu groznicu

0

Općinsko vijeće Vareš dalo je saglasnost za dodjelu koncesije na istraživanje i eksploataciju rude hroma na području Duboštica-Tribija, općina Vareš.

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona ranije je Općinskom vijeću i načelniku uputilo dopis u kojem se tražila saglasnost za dodjelu koncesije na istraživanje i eksploataciju rude hroma od strane privrednog društva “Seven Plus” d.o.o. Sarajevo.

Prema registru poslovnih subjekata, osnivač kompanije je Miloš Bošnjaković, koji je poznat kao jedan od osnivača firme Adriatic Metals koja je zaslužna za “zlatnu groznicu” u Varešu, nakon što je otkrila vrijedne zalihe metala na lokalitetima Rupice i Veovača, piše BiznisInfo.

Prema podacima sa internet stranice firme Adriatic Metals, Bošnjaković ima 8,9 posto dionica te kompanije. On je nedavno napustio menadžersku poziciju u toj firmi. S druge strane, on je vlasnik 100 posto kapitala u firmi “Seven Plus”.

Inače, kako se navodi u dokumentaciji usvojenoj na Općinskom vijeću, kompanija “Seven Plus” planira eksploataciju rude kombinovanim metodama (površinskim kopom i podzemnom eksploatacijom) kao i preradu rude.

U toku istraživanja planira se angažovati 61 zaposlenik. Godišnji plan proizvodnje iznosi 350.000 tona rude uz angažovanje 120 radnika.

Predviđena sredstva za jednokratnu koncesionu naknadu i geološka istraživanja su 7,6 miliona KM.

Obzirom da investitor ne posjeduje znanje o potencijalnim rezervama i kvalitetu rude, a što će se utvrditi nakon završetka istraživanja, izuzetno je teško odrediti tehničke detalje budućeg poslovanja te se bazira na dosadašnjim dostupnim podacima i pretpostavkama.

Eksploatacija obustavljena 1941.

Predmet koncesije su geološka istraživanja i eksploatacija rude hroma i pratećih minerala na području Duboštica-Tribija i obuhvata prostor u kojem su nekada vršena istraživanja i eksploatacija rude hroma. Eksploatacija je obustavljena 1941. godine a istraživanja su nastavljena 1961. godine.

Radi se o prostoru gdje se nalaze stare rudarske jame: Rakovac, Meki do, Međa, Borak i Šabanluka i nalazi se na šumskom području, van naseljenih mjesta.

Istraživanja i eksploatacija rude hroma ima višestruk značaj od čega se, u dokumentaciji, ističu sljedeća:

  1. Otvaranje novih radnih mjesta za stanovništvo općine Vareša: maksimalno za vrijeme istraživanja, te stalno zaposlenog osoblja u toku rada i održavanje budućeg rudnika i pogona prerade rude.
  2. Poboljšan životni standard lokalnog stanovništva i smanjenje siromaštva.
  3. Doprinos društveno ekonomskom razvoju općine, kantona i Federacije kao i naučno istraživačkom potencijalu Bosne i Hercegovine.

Cjelokupni vijek trajanja projekta( koncesije); od istraživanja, pa preko eksploatacije do prerade će trajati 30 godina. Planirani period istraživanja je 5 godine, pripremni radovi 2 godine, vijek eksploatacije zajedno sa preradom rude i periodom zatvaranja rudnika 23 godina.

Pozitivni uticaji na stanovništvo su brojni u prvom redu se odnose na zapošljavanje i čitav niz privrednih aktivnosti koji prate ove projekte, kao što je infrastruktura, građevinarstvo, metalna industrija, transport, trgovina itd.

Ukoliko rezultati istraživanja budu pozitivni, izgradnja budućeg rudnika mora biti urađena u skladu sa projektnom dokumentacijom, sa mjerama zaštite okoliša i svim drugim aspektima koji tretiraju ovu oblast.

D. Sinanović