Novac MMF-a već sutra na računima entiteta

0

Novac MMF-a u iznosu od 330 miliona eura već sutra može biti na računima entiteta, rečeno je nakon današnje sjednice Vijeća ministara BiH.

Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH, rekao je da se ovom odlukom utvrđuje raspored povučenih sredstava 61, 5 posto Federaciji BiH i kantonima, 37,5 posto Republici Srpskoj i jedan posto Brčko distriktu.

Otplatu duga vršit će entiteti i Brčko distrikt u skladu sa zakonskim propisima. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.