Nova banka dokapitalizovana sa 20 miliona KM

0

Emisijom 20 miliona akcija Nova banka Banjaluka povećala je svoj osnovni kapital sa 164,6 na 184,6 mil KM.

Kao osnovni cilj emisije akcije u Novoj banci navode jačanje kapitalne baze, odnosno povećanje osnovnog kapitala.

Na 31. emisiju akcija su se, kako navode, odlučili zbog obezbjeđenja dugoročne stabilnosti imajući u vidu efekat koji je izmjena zakonske regulative o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka imala na njegovo smanjenje početkom prošle godine.
Jedan od razloga su i potencijalni negativni uticaji usljed COVID krize na rezultat banke.

– Povećanjem osnovnog kapitala dobija se dugoročan i stabilan izvor finansiranja koji će biti adekvatna podloga za planirani trend kretanja bilansnih pozicija, što je primarni razlog ponude – istakli su u Novoj banci, prenosi Capital.

Naglasili su da će sredstva prikupljena emisijom akcija Banka koristiti da poboljša finansijski položaj u pogledu dugoročnih izvora finansiranja.

– Očekivani pozitivni efekti emisije akcija se odnose na učvršćivanje tržišne pozicije Banke, samim tim doprinijeće daljem jačanju Banke, te će imati i uticaj na prikupljanje novih depozita i povećanje broja klijenata – dodali su u Novoj banci.

Podsjetimo, nedavno je stoodstotni vlasnik Nove banke postalo preduzeće MG Mind iz Mrkonjić Grada u vlasništvu Mladena Milanovića Kaje.