NLB Banka izdala upute za podizanje penzija tokom vanrednog stanja

0

Početkom slijedeće sedmice kreće isplata penzija pa je NLB Banka d.d. Sarajevo izdala obavijest za javnost kojom svoje klijente penzionere o načinu na koji mogu podići svoje penzije.

NLB Banka d.d., Sarajevo je u skladu sa preporukom Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, klijentima iznad 65 godina starosti (primarno penzionerima) omogućila preuzimanje penzija i drugih socijalnih primanja na sljedeći način:

  • Lično u poslovnicama Banke u periodu kada je dopušteno kretanje (od ponedjeljka, 06.04.2020. do petka 10.04.2020. godine u periodu od 8 do 12 sati.

Banka moli sve svoje klijente da u tom periodu prednost daju penzionerima. Banka će također organizovati posao na način, da prednost imaju klijenti koji dođu po svoje penzije.  

Za one penzionere koji ne mogu doći u poslovnicu Banke,  Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine je donijela posebnu preporuku, kojom banke mogu omogućiti isplatu sredstava sa računa korisnika bez neophodnog odlaska u poslovnicu banke, putem jednokratne punomoći.

Punomoć prema preporuci  Agencije za bankarstvo Federacije BiH, ne mora biti ovjerena kod nadležnih organa i važi samo za jednu novčanu transakciju. Punomoć mora sadržavati: ime i prezime, JMBG, broj lične karte, adresu i kontakt telefon penzionera i opunomoćenika. Na njoj treba biti jasno naveden iznos gotovine koji se podiže i da je jednokratna punomoć. Takvu jednokatnu punomoć penzioneri trebaju potpisati navodeći datum i mjesto.

Da bi se potvrdila autentičnost dokumenta, banka će telefonski kontaktirati svakog  vlasnika računa i sa njima provjeriti sve podatke na dokumentu. Banka će također praviti bilješke ovog poziva i iste sačuvati uz isplatni listić, kao i skenirane lične dokumente, original punomoći i/ili Rješenja o samoizolaciji ukoliko je klijentu isto izdato od strane nadležnog organa.

Iz banke su penzionerima uputili molbu da ovakve punomoći daju samo članovima svoje porodice ili osobama u koje imaju povjerenje. Važno je da usaglase vrijeme u koje će ovlašteno lice podići penzije u njihovo ime, kako bi bili dostupni na telefon kad ih službenik banke bude kontaktirao.

Za vrijeme pandemije Virusa Covid 19 i posebnih zakonskih mjera za suzbijanje epidemije, najranjivija kategorija su upravo roditelji, bake, nane i djedovi, ostarjele komšije i poznanici, penzioneri.  

Potrudimo se zajedno da pomognemo našim starima u navedenom periodu, dajmo prednost penzionerima, kako bismo ih maksimalno zaštitili i omogućili da svoje zaslužene penzije dobiju na vrijeme, poručeno je iz NLB banke, uz informaciju da se više informacija može pronaći na web stranici banke.