Nemamo ekskluzivne ponude za ekskluzivne klijente, svim našim klijentima garantujemo odlično korisničko iskustvo

0

Novi član uprave ProCredit Bank je Vladimir Rajić koji je na ovu poziciju došao iz sestrinske banke, ProCredit Srbija. Za BiznisInfo je govorio o poslovanju banke, poslovnom ambijentu u BiH i regiji, te digitalnim inovacijama kojima je ProCredit banka unaprijedila poslovanje.

Protekla godina je bila uspješna za ProCredit Bank. Kako je počela 2019. godina?

U pravu ste. Činjenica da smo prethodnu godinu zaključili rastom od 10%, što je rast iznad tržišnog proseka, dala nam je realan optimizam sa kojim smo ušli u 2019. godinu.

Nama naročito bitan bio je rast od 12% u ključnom segmentu poslovanja tj. u SME sektoru. To je za nas svakako bila potvrda da naša poslovna strategija dugoročno gledano daje pozitivne rezultate i da od 2019. možemo očekivati isto.

Prema tome, početak 2019. i prvi kvartal nam daju za pravo da kažemo da će i ova godina biti uspešna za PCB.

Vladimir Rajić

Portfolio je nastavio stabilno rasti i u prvom kvartalu, ali ovde bih stavio akcenat i na kvalitet tog portfolija što je nama, uzimajući u obzir naš pristup bankarstvu, još važnije. Naime, beležimo pad nekvalitetnih kreditnih plasmana odnosno tzv. NPL-a i zaključno sa prvim kvartalom 2019. udeo ovih kredita u ukupnom kreditnom portfoliju banke iznosio je 4,73%, dok je udio u portfoliju pravnih lica bio na nivou od 4,03%.

Ono što mene kao novog člana Uprave raduje je da imamo kontinuirano poboljšanje pokazatelja koji ukazuju na kvalitet kreditnog portfolija te samim time potvrđuju ispravnost poslovne strategije te njenu kompatibilnost sa misijom i vizijom banke.

Kada je u pitanju poslovni ambijent u BiH, mnogi se na njega žale, no prema podacima o poslovanju, bankama nikada nije išlo bolje. Kako se ovaj ambijent odražava na vaše poslovanje?

Kao bankarska grupacija prisutni smo u gotovo celom regionu. Konkretno, kao rukovodioc Odela za upravljanje kreditnim rizicima sestrinske banke u Srbiji, imao sam priliku dobro upoznati tržište i poslovni ambijent u Srbiji. Ono što, zahvaljujući tom iskustvu te uzimajući u obzir iskustvo kolega iz sestrinskih banaka u regionu, mogu zaključiti jeste da poslovna klima u BIH nije puno drugačija od poslovne klime okolnih zemalja.

Ovde prvenstveno mislim na naš ciljni segment tj. mala i srednja preduzeća. Svakako da i ovde, kao i u Srbiji, postoji puno izazova vezanih za kompleksne birokratske strukture, kao i za ostale otežavajuće okolnosti sa kojima se susreću preduzetnici u svom svakodnevnom poslovanju. No, i pored svih izazova smatram da je ambijent povoljan za investicije, što se vidi  i kroz veliku ponudu kredita na bankarskom tržištu. U samom bankarskom sektoru se reflektuju pozitivna makroekonomska kretanja i PCB tu nije izuzetak.

Članovi uprave ProCredit bank: Vladimir Rajić, Amel Agić, Edin Hrnjica i Amir Salkanović

Kao neko ko ima priliku da susretne i razmeni iskustva sa bosanskohercegovačkim privrednicima, tvrdim da su kompanije s kojima radimo izuzetno konkurente, kako na lokalnom tržištu tako i na tržištima regiona ali i EU. Zvanično, ProCredit Bank posluje sa svakom šestom SME kompanijom u zemlji što je otprilike 16% tržišta.

ProCredit je do sada stavljala fokus na poslovanje na pravnim licima i podršku SME-ima. Da li ćete se i dalje držati te strategije ili se okrećete više i fizičkim licima?

Istina je da SME sektor ostaje ključni segment poslovanja ProCredit Bank i u budućnosti. No, moram naglasiti da je PCB uz fokus na SME firme uvek imala atraktivnu ponudu i za fizička lica koja su zainteresovana da na moderan i digitalan način koriste usluge banke. Razlog zašto smo poslovanju sa fizičkim licima pristupili na ovaj način je taj što zaista verujemo da je digitalna transformacija bankarskog sektora neizbežna stvarnost Bosne i Hercegovine.

Ovde bih istakao da je naše poslovanje 100% automatizovano, a to znači da smo jedina banka u BiH koja nema gotovinu u poslovnicama, sve transakcije obavljaju se elektronski (putem e-bankinga, m-bankinga) ili na mašinama u Zonama 24/7.

Dakle, fizička lica koja su upoznata sa prednostima ovakvog načina poslovanja su svakako dobro došla i za njih smo spremili odličnu ponudu. Naša ponuda je standardizirana, i u pogledu usluge kao i u pogledu cene. Nemamo ekskluzivne ponude za “ekskluzivne” klijente te svima koji žele da u potpunosti uživaju u celokupnoj usluzi, a da pri tome ne troše svoje vreme dolaskom u banku, garantujemo odlično korisničko iskustvo. Dakle, sumirao bih navedeno i rekao da se u poslovanju sa fizičkim licima općenito vodimo sa dva principa. Prvi je da se transakcije obavljaju elektronski, a drugi je apsolutna transparentnost kada je reč o ceni i uslovima poslovanja sa nama.

U skladu sa svjetskim trendovima i vi uvodite brojne novine u poslovanje, među njima ističe se i digitalizacija poslovanja. U toku prošle godine zaokružili ste započete procese digitalizacije i uvela tzv. cashless model poslovanja. Šta to u praksi znači?

Tako je. Digitalizacija je deo naše poslovne strategije i već godinama planski ulažemo u projekte automatizacije poslovanja. Složio bih se s Vama da je ovaj trend u prethodnoj godini zaokružen implementacijom cashless modela poslovanja. To znači da u našim poslovnicama ne možete uraditi gotovinsku transakciju, odnosno da naše poslovnice ne poseduju klasičnu blagajnu.

To također znači da će Vas kada uđete u poslovnicu pozdravit kolegica ili kolega koji će Vam biti na raspolaganju ukoliko trebate finansijski savet, pomoć i sl. i uputiti Vas ka delu poslovnice gde ćete moći obaviti neku od transakcija ako je to potrebno, ali u našoj poslovnici nećete moći položiti gotovinu ili platiti račun gotovinom. Tu su moderne mašine na kojima možete podići i položiti novac, sva plaćanja možete obaviti e-bankingom bez da dolazite u banku, a novce na štedni račun možete prebaciti npr. putem m-bankinga.

Prednost ovog modela, pored komfora koji klijent uživa obavljajući bankarske transakcije bilo gde i bilo kada, jeste i autonomija koju ovakav način poslovanja daje samom klijentu kada su u pitanju lične finansije. Također, ono što je po našem iskustvu najvažnije našim klijentima, ovakav model poslovanja oslobađa od stresa izazvanog čekanjem u redovima i njegovim nepotrebnim gubitkom.

Puno pažnje se danas posvećuje digitalnoj transformaciji, ne samo u bankarskom nego i u drugim sektorima poslovanja. Kada je u pitanju bankarska industrija, zašto je digitalno poslovanje toliko značajno?

Digitalno poslovanje i elektronske transakcije omogućavaju klijentima da mogu imati pristup bankarskim uslugama u svakom momentu, 24 sata dnevno i bez ikakvih ograničenja. Prema tome, klijentima se nudi sloboda da budu sami svoji bankari i upravljaju svojim transakcijama u potpunosti.

Drugi važan momenat jeste da su elektronske transakcije znatno jeftinije u odnosu na konvencionalne transakcije, kako za banku tako i za klijenta. Trenutno, prema našim kalkulacijama, to je otprilike tek jedna četvrtina troškova u odnosu na to koliko koštaju transakcije koje nisu automatizovane.

Treća bitna stvar jeste da elektronske transakcije, posmatrano na nivou države, imaju jako veliku prednost jer je skoro pa nemoguće da transkcije koje su obavljene elektronski budu osnov za pranje novca, korupciju i bilo koje druge ilegalne aktivnosti. Odnosno, puno je manje moguće nego kada se radi o gotovinskim transakcijama. Dugoročno posmatrano, elektronske transakcije praktično čine ekonomiju jedne zemlje zdravijom, ispravnijom i boljom.

Tako da kada se sve to sabere, dolazimo do zaključka da su elektronske transakcije budućnost poslovanja uopće i mi smo jedna od banaka koje su prepoznale prednost automatizacije bankarskih transakcija te s pravom mogu reći da smo bili pioniri ovog projekta u BiH, kao i u zemljama regiona u kojima poslujemo.

ProCredit je jedina banka koja pruža mogućnost korištenja svih usluga u potpunosti bez gotovine. Kako su klijenti prihvatili ovaj model poslovanja?

Pošto smo pioniri u ovom segmentu, klijenti su ovaj model prihvatili i iznad naših očekivanja. Budući da smo 2015. bili pioniri projekta Zona 24/7 tj. otvorili smo prvu samouslužnu poslovnicu u BiH, još tada smo počeli raditi na edukaciji naših klijenata.

Mogu slobodno da kažem da smo kontinuiranim ulaganjem u digitalizaciju i razvoj elektronskih kanala, naše klijente “naviknuli” da budu samostalni u obavljanju bankarskih transakcija, te da našu pomoć traže kada trebaju finansijski savet i stručno mišljenje. To kontinuirano ulaganje u edukaciju, ne samo našeg osoblja, nego i klijenata rezultirao je time da je danas nivo atomatizacije bankarskih transakcija u ProCredit Bank 100%, što je svakako podatak s kojim se možemo pohvaliti.

Mislim da je ova činjenica dovoljna da tvrdimo da su klijenti odlično reagovali na sve promene koje smo u prethodnom periodu implementirali te da otpor digitalizaciji, kada se ona dobro provede i kada se ona klijentima približi na pravi način uz sve njene prednosti, faktički ne bi trebao da postoji.

U ovoj godini planirano je i unaprjeđenje m-banking aplikacije. Šta ono podrazumijeva?

Prošle godine smo lansirali novu mBanking aplikaciju koju je razvila sestrinska IT kuća Quipu. Aplikacija može da se preuzme na Apple Store-u i na Google Play-u, a karakteriziraju je funkcionalnost i jednostavnost rukovanja.

Trenutno ona korisnicima omogućava potpunu kontrolu nad uslugama koje koriste u banci poput transfera između vlastitih računa, besplatnih KM-EUR konverzija, smanjenja i povećanja limita za podizanje gotovine, plaćanja na POS terminalima te online plaćanja, mogućnosti da ukradenu ili izgubljenu karticu klijent sam blokira i sl. Dakle, razvoj aplikacije išao je u smeru dostizanja ključnih sigurnosnih parametara za bolje korisničko iskustvo. U toku godine radit ćemo na razvoju tehničkih kriterijuma neophodnih za mogućnost realizacije transfera unutar zemlje.

Najavili ste i uvođenje plaćanja mobitelom do kraja godine. Kada možemo očekivati ovaj novitet iz ProCredit banke?

Plaćanje mobitelom svakako je jedan od budućih projekata. Tačan datum lansiranja ne bih ovom prilikom najvaljivao obzirom da bih akcenat stavio na kvalitetu mBankinga gde zaista radimo na razvoju funkcionalnosti koje mogu dati izuzetno korisničko iskustvo. Dakle, prioritet nam je da postojeći mBanking da klijentu maksimalan osećaj jednostavnosti i sigurnosti te da bude što funkcionalniji. Svakako, o lansiranju svakog proizvoda, rado ćemo Vas unapred obavestiti.