Nastavlja se pad cijena u BiH

0

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u avgustu 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile pad za 0,2 posto.

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje, u avgustu 2020. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Alkoholnih pića i duhana za 0,2 posto, Stanovanja i režijskih izdataka za 0,1 posto, Zdravstva za 0,1 posto, Prijevoza za 0,8 posto te Rekreacije i kulture za 0,1 posto.

Pad nivoa cijena zabilježen u odjeljcima Hrane i bezalkoholnih napitaka za 0,9 posto i Odjeće i obuće za 1,6 posto.

Nivo cijena u avgustu 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine niži je za 1,2 posto.

Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 1,5 posto, Alkoholna pića i duhan za 3,8 posto, Zdravstvo za 1,1 posto, Komunikacije za 0,7 posto, Restorani i hoteli za 2,1 posto te Ostala dobra i usluge za 0,3 posto.

Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 10,3 posto, Stanovanje i režijski izdaci za 1 posto, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,5 posto te Prijevoz za 10,6 posto te Rekreacija i kultura za 0,3 posto, a prema podacima Agencije za statistiku BiH. 

J. Polimac