Nalazišta u Varešu donosit će više novca od dvije Elektroprivrede

0

Rudnici zlata, srebra i drugih metala u Varešu sami će donositi veći proifit nego Elektroprivreda BiH i Elektroprivreda HZHB.

Kako smo već objavili, kompanija Adriatic Metals koja je dobila koncesije na dva nalazišta u Varešu procijenila je neto vrijednost metala na 916 miliona dolara, odnosno 1,6 milijardi KM.

Toliko novca će ostati nakon što se oduzmu svi troškovi ovog visokoprofitabilnog projekta.

Iz dokumenata ove kompanije vidi se da će eksploatacija trajati 15-ak godina, od 2022. do 2037. To znači da će čista zarada u prosjeku iznositi stotinjak miliona KM godišnje.

Poređenja radi, neto dobit Elektroprivrede BiH, koja obuhvata i većinu rudnika u FBiH, 2018. godine je iznosila oko 52 miliona KM. Dobit Elektroprivrede HZHB iste godine bila je oko 16 miliona KM.

Najveća zarada do 2030. godine

Kada je riječ o rudnicima u Varešu, najveći prihodi i profit očekuje se u nekoliko narednih godina. Iz projekcija ove kompanije vidi se da će prihodi uveliko nadmašiti troškove.

Tako su već za 2023. planirani prihodi od 328 miliona dolara, i EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) od 266 miliona dolara.

Godinu kasnije prihodi će biti 341 milion dolara, a EBITDA 278 milion. Tek nakon 2030. EBITDA će pasti na ispod 100 miliona dolara godišnje.

Istovremeno će, primjera radi, po odredbama za zaštitu životne sredine biti potrošeno manje od 1,2 miliona dolara godišnje.

Potrebni kapital za projekat je otprilike 178 miliona američkih dolara.

Registrovani u Britaniji

Kako smo ranije javili, kompanija Eastern Mining (u vlasništvu Adriatic Metals) potpisala je Aneks 4 ugovora o Koncesijskom odobrenju sa Ministarstvom privrede Zeničko-dobojskog kantona kojim se pored cinka, olova i barita, odobravaju i prava na zlato, srebro i bakar potvrđena višegodišnjim geloškim istraživanjem.

Eastern Mining d.o.o. je bh. kompanija u vlasništvu kompanije Adriatic Metals iz Velike Britanije. Prema trenutnom planu, otvaranje rudnika i početak proizvodnje planiran je 2022. godine.

BiznisInfo.ba

TRENUTNO SE JOŠ ČITA