Najavljena investicija od 12 miliona KM u BPK Goražde

0

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i gradonačelnik Grada Goražda Ernest Imamović sastali su se u srijedu sa Adnanom Efendićem, zastupnikom i članom Odbora za promet i komunikacije u Parlamentu FBiH i Behrudinom Stroilom, vodećim inženjerom za objekte u JP Ceste Federacije BiH.

Tema razgovora bilo je finaliziranje imovinsko-pravnih odnosa na objektu koji se zove „Most + kružni tok“ te izgradnja obilaznice Goražda, investicije od 12 miliona KM na područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Predstavnici JP Ceste Federacije BiH upoznali su premijerku i gradonačelnika oko imovinsko-pravnih odnosa na predmetnom projektu, objavljeno je nakon sastanka iz Vlade BPK Goražde.

„Investitor još nije uveo izvođače na dijelu gradilišta koji se zove Kružni tok zbog nerješene samo jedne parcele. Danas smo sa gradonačelnikom i premijerkom dogovorili da ćemo se potruditi da što hitnije riješimo i ovaj problem kako ne bismo dolazili u pravni spor. Na dodatnom sastanku kod gradonačelnika Grada Goražda, pokušat ćemo definisati naše naredne korake da problema više ne bude“, kazao je Stroil.

Izgradnja obilaznice

Druga tema razgovora bila je izgradnja obilaznice Goražda, gdje su predstavnici Cesta Federacije BiH ponovo inicirali njeno najbolje moguće rješenje, a to je nastavak stare obilaznice do Hubjera i izgradnja novog mosta.

„Ta sredstva su obezbijeđena, ali su zakočena zbog neizvođenja urbanističke dozvole i žalbe građana prema Cestama Federacije BiH i time smo pokazali da nismo baš partneri u ovom dijelu. Dogovorili smo da premijerka i gradonačelnik uzmu više učešća u razgovoru sa ljudima da se taj projekt obnovi i da krenemo u izgradnju. Procijenjena vrijednost je 12 miliona KM, obilaznica +most i šteta je ne izbaciti saobraćaj  izvan grada i ne iskoristiti investiciju koja je očigledno moguća“, tvrdi Stroil.

Riješiti imovinsko-pravne probleme

Efendić je upozorio kantonalne i gradske zvaničnike da bi investicijska sredstva namijenjena ovom Kantonu u Gradu Goraždu, ako se ne riješe imovinsko-pravni problemi, mogla biti preusmjerena na drugu stranu, u projekte koji su spremni za realizaciju.

On je kazao da se pred Parlamentom Federacije nalazi usvajanje Strategije upravljanja projektima od strane, između ostalog i JP Ceste FBiH, te da bi projekti o kojima je danas razgovarano bili uvršteni u strategiju i finansirani, potrebno je da se stvore pretpostavke za njihovu implementaciju, kako se ne bi izgubila ova sredstva.

„S tim u vezi, obavili smo sastanak sa premijerkom i gradonačelnikom i usaglasili da će oni sa svoje strane poduzeti sve aktivnosti s ciljem rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, a da ćemo mi kao Parlament podržati sve projekte koji budu spremni za implementaciju. Iz  Direkcije cesta smo dobili obećanje da će isti biti realizirani i da ćemo imati investiciju od cirka 12 miliona u Bosansko-podrinjskom kantonu“- kazao je Efendić.

Spremnost na saradnju u interesu svih građana pokazali su i najviši kantonalni i gradski zvaničnici.

„Sa pozicija premijera Bosansko-podrinjskog kantona i gradonačelnika Grada Goražda usaglasili smo da nam je jako bitno da se nastavi ulaganje u infrastrukturne projekte na području kantona i Grada Goražda, da nam je ovo veoma značajna investicija i da ćemo uraditi sve što je u našoj nadležnosti i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima da se ovaj projekt realizira, ali da ćemo takođe, u saradnji i razgovoru sa građanima kako Grada Goražda, tako i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, tražiti najbolja i najprihvatljivija rješenja za sve partnere u realizaciji ove investicije“, poručila je premijerka Obuća nakon sastanka.

D.S.