Na mjestu nekadašnje kasarne Nedžarići, biće prostor za rekreaciju

0

Odlukom Vlade Federacije BiH  50.787 kvadratnih metara zemljišta sa pripadajućim objektima nekadašnjeg dijela bivše kasarne Nedžarići dato je na privremeno korištenje bez naknade Općini Ilidža.

Lejla Kreševljaković- Gagula predstavnica Vlade FBiH i član Komisije  za primopredaju, uručila je danas načelniku Općine Ilidža prof.dr. Senaidu Memiću dokumentaciju kojom se ovaj prostor daje Općini Ilidža na desetogodišnje korištenje bez naknade.

“Već u dva navrata smo tražili  da nam se ovaj objekat odnosno prostor ustupi na korištenje, jer je to jedini način da se održava i da bude u korisnim namjenama. Dobili smo saglasnost  od Vlade FBiH. Prostor ćemo očistiti i isplanirati određene objekte koji će služiti za rekreaciju stanovnika i djece. Prostor treba biti od koristi za ljude koji ovdje stanuju”, izjavio je načelnik Memić.

On je dodao da se razgovaralo sa predstavnicima Općine Novi Grad da zajednički isprojektuju prostor za rekreaciju, jer je je Aleja Bosne Srebrene granica između dvije općine.