Na kraju godine bilo 1,1 milion zaposlenih i 235.000 nezaposlenih

0

U četvrtom kvartalu prošle godine u BiH je bilo 1,4 miliona aktivnih stanovnika, od kojih je 1,1 milion /83,4 posto/ zaposlenih i 235.000 /16,6 posto/ nezaposlenih.

Prema posljednjim podacima Agencije za statistiku BiH, a na osnovu Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena od oktobra do decembra prošle godine, broj neaktivnih lica iznosio je 1,516 miliona, i nije se mijenjao u odnosu na treći kvartal 2020. godine.

Anketa o radnoj snazi u BiH se od januara 2020. godine sprovodi kontinuirano na uzorku koji je u četvrtom kvartalu obuhvatio 10.728 domaćinstava, a anketirani su svi rezidentni članovi privatnih domaćinstava.

Broj zaposlenih lica u četvrtom kvartalu 2020. godine u odnosu na prethodni kvartal smanjio se za 2,8 posto, što je uzrokovano smanjenjem obima poljoprivrednih i građevinskih radova u zimskom periodu.

Broj nezaposlenih lica u istom periodu povećao se za 17,3 posto, podaci su Agencije.

U četvrtom kvartalu prošle godine, stopa aktivnosti bila je 48,2 posto, zaposlenosti 40,2, nezaposlenosti 16,6, dok je stopa neaktivnosti iznosila 51,8 posto.

Od ukupnog broja nezaposlenih, 61,7 posto pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, 22,8 posto grupi od 15 do 24 godine, 15,2 posto grupi od 50 do 64 godine i 0,3 posto ima 65 i više godina.

Obrazovna struktura nezaposlenih lica pokazuje da 70,6 posto lica ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede lica sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 15,4 posto i lica sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 14 posto, neki su od rezultata ankete.

Srna