Mjesečna inflacija u RS martu 0,7 posto

0

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Republici Srpskoj, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u martu 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su niže za 0,8%, dok su u odnosu na februar 2021. godine, u prosjeku više za 0,7%.

Od 12 glavnih odjeljaka proizvoda i usluga, više cijene na godišnjem nivou zabilježene su u šest, niže cijene u četiri, dok su cijene u dva odjeljka ostale nepromijenjene.

Najveći godišnji rast cijena u martu 2021. godine, zabilježen je u odjeljku Alkoholna pića i duvan 1,4%, usljed viših cijena u grupi Duvan od 2,1%, zatim u odjeljku Hrana i bezalkoholna pića 0,6% zbog viših cijena u grupi Ulja i masnoće od 14,9%, potom u odjeljku Stanovanje 0,5%, usljed povećanja u grupi Čvrsta goriva od 2,6%.

Povećanje od 0,5% zabilježeno je u odjeljku Ostala dobra i usluge zbog viših cijena u grupi Satovi i nakit od 4,0% i u grupi Usluge frizerskih salona od 2,5%, dok je povećanje u odjeljku Zdravstvo, takođe 0,5%, zabilježeno u grupi Vanbolničke usluge od 2,5%.

Više cijene od 0,1% zabilježene su u odjeljku Restorani i hoteli, usljed viših cijena u grupi Usluge u restoranima i kafićima od 0,3%.

U odjeljcima Rekreacija i kultura i Obrazovanje cijene su u prosjeku ostale nepromijenjene.

Najveći pad cijena na godišnjem nivou, u martu 2021. godine, zabilježen je u odjeljku Odjeća i obuća 13,3%, usljed sezonskih sniženja konfekcije i obuće tokom godine, zatim u odjeljku Prevoz 4,4%, zbog nižih cijena u grupi Goriva i maziva od 8,2%, potom u odjeljku Namještaj i pokućstvo 0,9%, usljed sniženja u grupi Tepisi i druge podne obloge od 4,4%, dok je smanjenje od 0,1% zabilježeno u odjeljku Komunikacije, usljed nižih cijena u grupi Telefonska i telefaks oprema od 2,2%.