Ministarstvo prikuplja podatke o trgovini

0

Prijedlogom zakona o trgovini propisuje se obaveza da Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske prikuplja od trgovaca podatke radi iniciranja i praćenja efekata mjera ekonomske politike u oblasti tržišta i trgovine i mjera unapređenja trgovine.

Riječ je o podacima, između ostalog, o trgovini i trgovinskoj mreži, cijenama, promjeni cijena roba i usluga, zalihama, marži.

Ovim prijedlogom zakona, kojeg je Vlada Republike Srpske utvrdila na posljednjoj sjednici, propisana je zabrana prodaje alkoholnih pića, drugih pića koja sadrže alkohol, duvana i duvanskih proizvoda licima mlađim od 18 godina, kao i obaveza trgovaca da na prodajnim mjestima gdje se prodaju navedeni proizvodi istaknu oznaku o zabrani njihove prodaje maloljetnim licima, rečeno je Srni u resornom ministarstvu.

Novim zakonom o trgovini detaljnije je uređena prodaja na Internetu, kao i ostali oblici prodaje na daljinu.

Prijedlogom zakona o trgovini uređuju se planiranje i razvoj trgovine, prava i obaveze trgovaca, oblici trgovine, posebne tržišne institucije, deklarisanje robe i način formiranja i isticanja cijene robe, trgovačka evidencija, zabrana ograničavanja tržišta i privremene mjere ograničenja tržišta, podsticanje razvoja trgovine, upravni i inspekcijski nadzor i druga pitanja od značaja za obavljanje trgovine.

Novim zakonskim rješenjem predviđeno je da se radi usmjeravanja unapređenja i razvoja trgovine u Republici Srpskoj, u budžetu mogu planirati sredstva za finansiranje promotivnih aktivnosti za stvaranje i razvoj brenda, podsticanje proizvođača-trgovaca ili pružalaca usluga na sprovođenju aktivnosti na brendiranju robe i usluga namijenjenih tržištu.

Predviđene su i aktivnosti na kreiranju brenda, kao što su: dizajn, marketing, pakovanje i drugo. Pravo na dodjelu sredstava imaju subjekti koji su registrovani za obavljanje djelatnosti proizvodnje i trgovine u Republici Srpskoj.

Propisuje se i da ministar donosi rješenje fizičkom licu za obavljanje špediterskih poslova, te na osnovu rješenja izdaje sertifikat.

Za izdavanje sertifikata fizičko lice mora imati položen stručni ispit.

Propisani su i formalni uslovi za izdavanje sertifikata. Ministarstvo će voditi evidenciju fizičkih lica koja su položila ispit za obavljanje špediterskih poslova.

Prijedlog zakona o trgovini biće upućen u proceduru u Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Srna