Ministar Kraljević razgovarao s predstavnicima Svjetske banke za BiH i Delegacije EU o aktivnostima za priključenje SEPA-i

0

Federalni dopremijer i federalni ministar finansija Toni Kraljević razgovarao je danas, u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, sa šefom Ureda Svjetske banke za BiH Christopherom Sheldonom i šefom koperacija Delegacije Evropske unije u BiH Stefanom Ellerom o aktivnostima Federacije BiH koje se odnose na pristupanje Bosne i Hercegovine SEPA-i, (jedinstvenom evropskom platnom području).

Gosti su istakli važnost jedinstvenog područja plaćanja i benefite koje mogu očekivati svi u BiH ulaskom u SEPA-u, te ukazali na potpunu spremnost pružanja podrške i pomoći u tom procesu. Pojašnjeno je da se dio pripremnih aktivnosti odnosi na prilagođavanje zakonske regulative entiteta. Pozitivnim je ocijenjeno i to da SEPA-i mogu pristupiti i zemlje koje nisu članice EU.

Ministar Kraljević se složio da je sada, nakon davanja preporuke za otvaranje pristupnih pregovora između BiH i EU, idealan moment za ubrzanje procesa pristupanja SEPA-i, te da je bitno da i građani, kao i privrednici, budu upoznati sa svim pozitivnim aspektima koje to donosi. On se zahvalio gostima na dosadašnjoj podršci i saradnji, te izrazio nadu i zahvalnost za pružanje podrške i u budućnosti. Istakao je da ne sumnja u to da će Vlada FBiH u potpunosti podržati sve neophodne aktivnosti u procesu finaliziranja obaveza koje treba ispuniti iz svoje nadležnosti.

Jedinstveno područje plaćanja predstavlja prostor na kojemu privrednici, potrošači, te javni sektor mogu vršiti finansijske transakcije na jednak način bez obzira odakle to čine s jedinstvenog područja. To zahtjeva usklađivanje platnih sistema i praksi BiH sa standardima SEPA-e, a s ciljem interoperabilnosti i kompatibilnost s evropskim partnerima, između ostalog, olakšavajući međunarodnu trgovinu i investicije. Ulazak u SEPA-u bi doveo i do  pojednostavljenja procesa plaćanja i za pravne i fizičke osobe.