M&A poslovi ove godine na najnižem nivou od 2014.

0

U najnovijem istraživanju “EY CEO Outlook Pulse” koje je provela konsultantska i revizorska firma EY, intervjuirajući 1.200 globalnih izvršnih direktora, aktivnosti spajanja i preuzimanja pale su na najniži nivo od 2014.

EY je objavio svoju najnoviju verziju „EY CEO Outlook Pulse” za oktobar. Glavna tema u spomenutoj perspektivi je M&A, nakon koje slijedi poštapalica „AI“ koju trenutno možemo pronaći bilo gdje.

Više od dvije trećine izvršnih direktora vidi potrebu za brzim djelovanjem u vezi s umjetnom inteligencijom. Međutim, sličan udio prijavljenih izvršnih direktora također vidi nesigurnost u provedbi, prenosi SEEbiz.

U konačnici, 99% planira ulagati u AI. Izvršni direktori planiraju steći stratešku prednost nad konkurentima korištenjem umjetne inteligencije.

Točnije, 70% izvršnih direktora vidi potrebu za brzim djelovanjem u vezi s generativnom umjetnom inteligencijom, dok istovremeno, 65% naglašava da neizvjesnost povezana s GenAI-jem komplicira brzo djelovanje.

Međutim, dvije trećine također vjeruje da porast firmi koje tvrde da su ekspertize u umjetnoj inteligenciji komplicira odluke u identificiranju i implementaciji vjerodostojnih partnerskih ekosustava i ciljeva akvizicije.

Većina ispitanika, njih 87%, već je završila ili je u procesu zapošljavanja novih talenata s relevantnim vještinama u tom području, prenosi SEEbiz.

Nadalje, spajanja i preuzimanja bila su u fokusu EY izvještaja. Aktivnosti spajanja i preuzimanja pale su na najniži nivo od 2014., pri čemu samo 35% ispitanih izvršnih direktora planira provesti aktivnosti spajanja i preuzimanja u nadolazećoj godini.

EY napominje da je sklonost M&A transakcijama značajno veća u američkoj regiji te doseže 47%, dok se u EMEA regiji samo 29% izvršnih direktora odlučuje za ovu vrstu odluke.

Kao što je navedeno, u trećem tromjesečju 2023. uočen je snažan porast spajanja i preuzimanja u Americi, posebno kada su u pitanju lokalne firme.

Usporavanje takvih transakcija u drugim regijama može se pripisati trenutačnim geopolitičkim i makroekonomskim neizvjesnostima, s ključnim čimbenicima uključujući sukobe u Ukrajini i na Bliskom istoku, napetosti između Amerike i Kine, tekuću visoku inflaciju i porast aktivnih kamatnih stopa.

Istraživanje pokazuje da polovica anketiranih direktora još uvijek planira proširiti svoje poslovanje u azijsko-pacifičkoj regiji u područjima koja nisu zahvaćena ratom. Konkretno, ova se politika odnosi na ulaganja u Kinu, Australiju, Indiju, Japan i Singapur, koja su među najpoželjnijim tržištima.