Lipovača: Posljedica posjedovanja BFC certifikata otvaranje novih radnih mjesta

0

Da bi Grad Bihać postao jedna od 20 jedinica lokalne samouprave koje posjeduju Business Friendly Certification South East Europe (BFC SEE) prvobitno je bilo potrebno potpisati ugovor između Grada i Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu (Redah) o provođenju procesa certifikacije.

Nakon toga formiran je BFC Tim Grada Bihaća i potom se počelo sa izradom detaljnog plana pripreme, naglasio je u razgovoru za Fenu koordinator BFC procesa i načelnik Službe za upravljanje lokalnim razvojem Grada Bihaća Nijaz Lipovača.
 
Pojasnio je da je poslije toga bilo potrebno uraditi kompleksan proces prikupljanja i dostavljanja dokumentacije evaluatorima, a nakon ispunjenosti svih 12 kriterija, proces je okončan u maju 2016. godine, kad je Evaluaciona komisija za BFC utvrdila da je Grad Bihać ispunio sve kriterije kao grad s povoljnim poslovnim okruženjem.
 
Lipovača je naglasio da je bilo izuzetno teško i zahtjevno ispuniti sve kriterije i potkriterije koje su traženi, jer su taj obiman posao uposlenici Gradske uprave morali raditi i pored redovnih poslova i aktivnosti.
 
Također, dodao je, traženi su i određeni dokumenti, pravilnici i procesi koje Grad do tada nije imao uspostavljene, te ih je trebalo kreirati i uspostaviti u skladu s procedurama, što je iziskivalo dosta vremena, rada na terenu, sastanaka i konsultacija.

Bihać

 
BFC certifikat sam po sebi i ne znači mnogo, mišljenja je Lipovača, ako gradska uprava ne bude ove procedure, načine rada i djelovanja tražene BFC metodologijom svakodnevno primjenjivala jer certifikat traži promjenu načina razmišljanja i reformu u radu uprave i odnosu prema poslovnoj zajednici i građanima.
 
– Sve gradske i javne uprave uvijek bije glas da su trome, nepoduzetne i da žive samo na račun realnog sektora, a ovim certifikatom mi to demantiramo i pozicioniramo gradsku upravu kao važnog činioca u stvaranju boljeg poslovnog okruženja – pojasnio je.
 
Konkretno, dodao je, uz pomoć BFC procesa uspjeli su realno kreirati razvojne dokumente, ojačati dijalog s poslovnim sektorom, otvoriti Centar za investitore, povećati transparentnost u radu uprave te formirati posebnu službu za upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem.
 
Također, Gradska uprava Bihaća uz pomoć procesa certifikacije ojačala je promociju kapaciteta kroz organizacije sajmova i foruma, a zaustavili su i, kaže Lipovača, rasipništvo te otpočeli realno planirati i trošiti budžetska sredstva.
 
Stroga, istaknuo je Lipovača, BFC certifikat o povoljnom poslovnom okruženju predstavlja svojevrsnu garanciju investitorima da ovaj grad pruža visok nivo usluga kompanijama u sve tri faze značajne za razvoj biznisa – predinvesticiona, investiciona i post-investiciona.
 
– Lokalna samouprava mora u svim fazama biti pouzdan partner privatnom biznisu, tako što će osigurati najviši standard usluga, što ulagači i očekuju. Certifikat znači da je lokalna samouprava dokumentirala da su procesi i usluge koje sprovodi u skladu s kriterijima definiranim u procesu certifikacije – pojasnio je.
 
Kako je u razgovoru za Fenu zaključio, to znači da privrednici mogu očekivati i određenu pomoć i partnerski odnos Grada kada su u pitanju i poslovi i procedure koje spadaju u nadležnosti institucija koje djeluju na višim nivoima, a krajnja posljedica implementacije procesa certifikacije je povećana konkurentnost za privlačenje investicija i kreiranje novih radnih mjesta.

Fena