Kreće izgradnja turističkog centra na Busiji

0

​Ministarica trgovine i turizma Suzana Gašić, u ime Vlade Republike Srpske, potpisala je Ugovor sa direktorom „Green Hills” d.o.o. Lopare Svetozarom Ostojićem, kojim se ustupa pravo svojine na zemljištu, radi izgradnje „Turističko-rekreaciono-izletničkog centra na Busiji”, na planini Majevica.

Prethodno je „Green Hills” d.o.o. Lopare obezbijedio bankarsku garanciju  za dobro izvršenje posla u iznosu od 100.000 KM.

Potpisivanje Ugovora uslijedilo je nakon što je Vlada RS donijela Odluku o utvrđivanju posebnog interesa za nepokretnosti u svojini Republike Srpske, radi realizacije projekta izgradnje „Turističko-rekreaciono-izletničkog centra na Busiji”, kao projekta od značaja za razvoj turizma.

U prvoj fazi realizacije planirana je izgradnja restorana u centralnom dijelu sa 350 mjesta, kafe restorana na ski-stazi sa 250 mjesta, kultivisanje dva do tri jezera dimenzija oko 50 metara u prečniku, izgradnja 4 etno kuće, tornja sa vidikovcem, ski-staze sa ski-liftom, trim staze u dužini 3 kilometra, biciklističke staze u dužini od 10 kilometara, sportskih terena, te parking prostora.

Druga faza podrazumijeva izgradnju vještačke bob staze, sankališta, oglednog majevičkog domaćinstva, planinarskog doma, etno pijace, suvenirnice, picerije, 20-30 bungalova, hotela, spa-centra, otvorenog bazena i sl.

Treća faza podrazumijeva nastavak gradnje hotelskih objekata, alpin kostera (boba na šinama), adrenalinskog parka, heliodroma i spomenika.

Realizacijom ovog projekta na lokalitetu Majevica stvoriće se novi turistički proizvod i unaprijediti ukupna turistička ponuda ovog kraja.