Kompanija Bingo ulazi u novi biznis, pioniri u još jednoj oblasti

0

Udruženje građana Ekosol u okviru projekta “Korišteno jestivo ulje – energetski resurs” na okruglom stolu u Tuzli prezentiralo je mogućnosti i prednosti prerade korištenog jestivog ulja u biodizel.

U ovom projektu učešće su uzele tri komapnije i četiri restorana, te je od januara do sada prikupljeno više od 17 tona korištenog jestivog ulja.

– Mi smo prezadovoljni rezultatima i mi kad smo krenuli sa pisanjem ovog projekta začudili smo se koliko restorani u Tuzli prikupljaju korišteno jestivo ulje – istakao je Amir Hadžić, projekt menadžer UG Ekosol, te dodao da jestivo ulje treba ostati u BiH.

– Htjeli smo da se to ulje sakupi kod nas i da se ovdje preradi u biodizel, jer do sada sakupljači koji su sakljupali iz ovih restorana su to ulje dalje izvozili u EU, mi hoćemo da to jestivo ulje ostane u našoj zemlji i da se preradi u biodizel – rekao je.

U BiH ne postoji ni jedno postrojenje za preradu ulja u biodizel, ali će zahvaljući ovom projektu i tuzlanskoj kompaniji Bingo, Tuzlanski kanton biti prvi u kojem će se jestivo ulje prerađivati u bio dizel.

Evo na tragu smo da Bingo naruči jedno takvo postrojenje i da počne sa proizvodnjom biodizela iz otpadnog jestivog ulja. U nekom narednom vrlo bliskom periodu, što smo sebi postavili kao cilj i to nam je najveći rezultat koji smo postigli kroz ovaj projekat – kaže Hadžić.

Prerada korištenog jestivog ulja u Evropi je već odavno praksa. Upotrebljavati se može za pogon dizel motora, zagrijavanje plastenika, kao lož ulje, te je proizvodnja i upotreba biodizeelskog goriva vrlo značajna s obzirom na potrebe očuvanja okoliša.

– Upravo se može koristiti kao i običan dizel stim da ne zagađuje okoliš, da se u roku 15 dana to sve razradi imožemo reći ako apajamo plastenik da stvarno imamo ekološki uzgoj iz tog plastenika – rekao je Amir Hadžić, projekt menadžer UG Ekosol.

Udruženje građana Ekosol projekat pod nazivom “Koristimo jestivo ulje -energetski resurs” kojeg finansira Švedska u okviru granta “Misli o prirodi”, provodi uz pomoć Centra za promociju civilnog društva Sarajevo. Projekat traje do 30. juna, javio je RTV Slon.