Koliko iznosi ukupan svjetski dug

0

Dug cijelog svijeta na kraju prošle godine dosegao je iznos od 255 biliona (hiljada milijardi) dolara, što je 322 posto svjetskog BDP-a, prema novim podacima koji će zabrinuti vlade koje planiraju brz oporavak nakon pandemije koronavirusa.

Riječ o ukupnom dugu koji uključuje domaćinstva, vlade, finansijski sektor i ne-finansijske korporacije.

Dakle, ukupan dug je više od tri puta veći od ukupnog ekonomskog, odnosno bruto-društvenog proizvoda čovječanstva, piše BiznisInfo.

Svijet je danas – na početku nove recesije – dužan 87 hiljada milijardi dolara više nego na početku finansijske krize 2008. godine, a prema podacima Globalnog monitora duga Instituta za međunarodne financije (IIF).

Dug širom svijeta u svim sektorima porastao je za 10 biliona dolara samo u 2019. godini, a to je bilo prije nego što je COVID-19 prisilio mnoge svjetske vlade da uvedu mjere ograničenja koje su pogodile veći dio privrede.

Vijest će zabrinuti svjetske čelnike koji i dalje pružaju neviđeni finansijski poticaj za podršku svojim privredama usljed pandemije, što vodi novom rastu duga.

IIF prognozira da će se globalni teret duga “dramatično” povećati u 2020. godini.

Nivo duga mogao bi porasti na 342 posto BDP-a do kraja ove godine, pod pretpostavkom udvostručenja neto zaduživanja država i smanjenja globalnog BDP-a od 3 posto.

– S fiskalnim odgovorom na COVID-19 koji je u punom jeku, teret globalnog duga trebao bi se drastično povećati u 2020. godini. Izuzetna nesigurnost oko razmjera i trajanja pandemije čini procjenu izazovnom. Oštar uzlazni put u nivou duga izgleda izvijestan – rekao je direktor IIF-a Emre Tiftik.

Inače, veliki nivo javnog duga može umanjiti sposobnost država da osiguraju brz ekonomski oporavak nakon pandemije.

D. Sinanović