Ko zapravo kupuje obveznice Federacije BiH

0

Vlade oba entiteta u posljednje vrijeme pojačano se zadužuju putem berze, emisijom obveznica i trezorskih zapisa. U izvještajima se redovno navode iznosi aukcija, ali ne i ko su kupci.

U izvještaju o posljednjoj emisiji obveznica od 22. septembra ove godine, koji je danas prihvatila Vlada FBiH, navodi se i zanimljiva informacija o tome ko zapravo kupuje ove vrijednostne papire. 

Na ovoj aukciji FBiH je ponudila 50.000 obveznica nominalne pojedinačne vrijednosti 1.000 KM, odnosno ukupno 50 miliona KM, s rokom dospijeća od sedam godina.

Bankarski sektor je kupio 91 posto obveznica, a preostalih devet posto osiguravajuća društva.

Dakle, Federacija se osim kod banaka zadužuje i kod osiguravajućih društava koja na taj način finansiraju likvidnost entitetskog budžeta.

J. P.