Kanton Sarajevo dobija prvu vjetroelektranu

0

Date saglasnosti za izdavanje energetskih dozvola privrednim društvima za izgradnju vjetroelektrane i fotonaponske elektrane

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju i dala prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvo energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetskih dozvola privrednom društvu “Suzlon Wind Energy BH” d.o.o. za izgradnju vjetroelektrane Ivan Sedlo na lokalitetu općine Hadžići.

Radi se o pet pojedinačnih proizvodnih jedinica VE-1, VE-2, VE-3, VE-4 i VE-5 Ivan Sedlo ukupne instalisane nazivne snage od po 5 MW, odobrene snage priključenja od po 5 MW i planirane godišnje proizvodnje električne energije od po 15,65 GWh, a koje se planiraju graditi na području općine Hadžići.

U informaciji Federalnog ministarstvo energije, rudarstva i industrije, uz ostalo, navedeno je da je riječ o prvom projektu ovakve vrste u Kantonu Sarajevo, jer predstavlja investiciju u proizvodna postrojenja koja koriste obnovljivi izvor energije za proizvodnju električne energije.

Također, imajući u vidu strateška opredijeljenja BiH za ispunjavanje ciljeva u povećanju bruto finalne potrošnje energije iz obnovljivih izvora, projekt izgradnje VE-1 do VE-5 Ivan Sedlo je od velikog značaja za područje Kantona Sarajevo, a samim tim i Federacije BiH, jer direktno promovira upotrebu obnovljivih izvora energije.

Ranije je najavljivano da će ovaj projekat koštati 30 miliona eura.

Solarna elektrana

Na današnjoj sjednici, Vlada Federacije BiH usvojila je i informaciju, te dala prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvo energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetskih dozvola privrednom društvu “Eco-Wat” d.o.o. Kiseljak za izgradnju fotonaponske elektrane B1, B2, B3, B4, B5 i C1 instalisane nazivne snage od po 4,999 MW, odobrene snage priključenja od po 4,999 MW, te planirane godišnje proizvodnje električne energije od po 7.150,086 MWh, a koja se planira graditi na lokalitetu općine Stolac, u Poslovnoj zoni Hodovo.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pristupi aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju ovih energetskih dozvola.