Kanton Sarajevo: 645 nezaposlenih dobiće posao

0

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo potpisala je Ugovore o sufinansiranju zapošljavanja sa 238 poslodavaca Kantona Sarajevo kod kojih će priliku za zaposlenje dobiti 645 nezaposlenih osoba.

Ugovori su potpisani po Programu mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini a njihova ukupna vrijednost iznosi 5.584.320,00 KM i to za pet (5) programa:

–Program sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih branilaca, i to sa 40 poslodavaca, za 190 osoba sa ukupnim iznosom od 824.000,00 KM;

– Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa VSS i VŠS, sa 119 poslodavaca, za 150 osoba sa ukupnim iznosom od 440.000,00 KM;

–Program sufinansiranja zapošljavanja „50+”, sa 66 poslodavaca, za 164 osobe sa ukupnim iznosom od 1.574.400,00 KM;

–Program sufinansiranja zapošljavanja medicinskog i nemedicinskog kadra u zdravstvene ustanove, sa 3 poslodavca za 35 osoba, sa ukupnim iznosom od 000,00 KM;

–Program javnih radova PLUS, sa 10 poslodavaca za 137 osoba, sa ukupnim iznosom od 942,00 KM.

Sredstva veća od 17 miliona KM

Ukupna sredstva za zapošljavanje u 2019. godini osigurana od strane Službe za zapošljavanje iznose 17.279.253,00 KM na osnovu kojih će priliku za zaposlenje dobiti 2842 nezaposlene osobe.

U narednom periodu, očekuje se i potpisivanje ugovora po preostalim programima objavljenim po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine, dinamikom usvajanja liste aplikanta od strane Vlade kantona Sarajevo, istaknuto je od strane Službe za zapošljavanje.

Ministar rada, socijalne politike, izbjeglih i raseljenih osoba Kantona Sarajevo Malik Garibija izjavio je prilikom svečanosti upriličene povodom potpisivanja ugovora da je ponosan na sve što je njegovo ministarstvo uradilo u proteklom periodu u oblasti zapošljavanja, a da se sve to nije moglo izvesti bez odlične saradnje sa Službom za zapošljavanje, te je dodao da se nada da će i njegov nasljednik na čelu ovog ministarstva nastaviti isti intenzitet saradnje.  

Veliki odziv poslodavaca

Nermin Pećanac, direktor Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo je u svom obraćanju kazao kako je najvažnije da su programi pogodili suštinu s obzirom da na veliki odziv poslodavaca po svim programima koji su pripremljeni.

Posebno je istakao program 50+ kao jedan u nizu noviteta programa mjera zapošljavanja, koji se pokazao veoma uspješnim s obzirom na veliko interesovanja poslodavaca i nezaposlenih osoba. Istakao je da Služba po prvi put priprema ovako obiman projekat posticajnih mjera za zapošljavanje sa preko 5 miliona KM uloženih sredstava za prvu grupu programa od ukupno devet.

Napomenuo je da se na tome neće stati i da će se u ovoj godini realizirati i novi programi zapošljavanja na osnovu Finansijskog plana Službe za 2020. godinu, nakon što Skupština Kantona Sarajevo isti usvoji. Pored vlastiti programa, Služba će realizirati i programe zapošljavanja Federalnog zavoda za zapošljavanje, te se očekuje zapošljavanje u 2020 godini za oko 5000 osoba.

U svom obraćanju Pećanac je najavio i da će se novim sredstvima za podsticajne mjere zapošljavanja pripremiti i programi zapošljavanja za osobe koje se nalaze duže od pet godina na evidenciji nezaposlenosti kao i drugi programi.

Predsjednik udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo Safudin Čengić, kazao je da je ovo prvi put da je neko iz Vlade Kantona Sarajevo prepoznao stvarne potrebe poslodavaca u Kantonu Sarajevo i da se nada da će se ova saradnja sa ministarstvom, a posebno sa Službom za zapošljavanje nastaviti i u budućnosti.

U svom obraćanju istako je značaj ovih programa zapošljavanja i čestitao Službi na novom pristupu u radu, jer do sada Služba je bila samo evidentičar stanja.