Javni poziv za prodaju nekretnina

0

Kompanija Konzum raspisuje javni poziv za dostavljanje neobavezujućih ponuda za prodaju nekretnina na niže navedenim lokacijama: 

  1. POSLOVNI OBJEKAT U CENTRU SARAJEVA NA ADRESI VRAZOVA 22, LOKACIJA MARIJIN DVOR

Informacije o nekretnini:

Poslovni objekat (ZK br. 1, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, KO: SP_Sarajevo-Mahala L, k.č. 163, 163/E1, 163/E2, 163/E4, 163/E5, 163/E6, 163/E7, 163/E8, 163/E9, 163/E10, 163/E11, 163/E12, ) obuhvata podrum, prizemlje, 3 sprata i potkrovlje a sve ukupne neto površine 697,90m².

Objekat posjeduje vlastitu kotlovnicu, po svojoj strukturi idealan je za kancelarijski prostor ili prenamjenu u svrhu turističkog smještaja te postoji mogućnost i najma na duži vremenski period.

Godina izgradnje: 1975.

Godina rekonstrukcije/adaptacije: 2008.

Zona: Stambeno poslovna 

  1. POSLOVNI OBJEKAT U GRAČANICI NA ADRESI MEHMETA AHMEDBEGOVIĆA 14.

Informacije o nekretnini:

  1. Poslovni objekat (ZK br. 7978, KO: Gračanica, k.č. 4123/1) obuhvata poslovnu zgradu 1.065m² + dvorište 436m²
  1. Skladišni/višenamjenski objekat (ZK br. 2491, KO: Gračanica, k.č. 4123/2) obuhvata poslovnu zgradu 260m² + poslovnu zgradu 55m² + dvorište 393m²

Godina izgradnje: 1980.

Godina rekonstrukcije/adaptacije: 2000.

Zona: Stambeno poslovna

  1. POSLOVNI OBJEKAT U KREŠEVU NA ADRESI ULICA FRA GRGE MARTIĆA

Informacije o nekretnini:

Poslovni objekat (ZK br. 1162,  KO: Kreševo, k.č. 274) obuhvata prizemlje ukupne neto površine 16m².

Po svojoj strukturi objekat je idealan za manji trgovački objekat ili poslovni prostor druge namjene.

Godina izgradnje: 1990.

Godina rekonstrukcije/adaptacije: 2010.

Zona: Stambeno poslovna

  1. ZEMLJIŠTE U KREŠEVU, INDUSTRIJSKA ZONA LOKALITET ULICA R443A

Informacije o nekretnini:

Građevinsko zemljište (ZK br. 142, KO: Mratinići, k.č.12/114) ukupne neto površine: 2.700m².

Po svojoj lokaciji i cestovnoj pristupačnosti zemljište je idealno za izgradnju višenamjenskog skladišnog ili logističkog objekta.

Zona: Stambeno poslovna

Slanje ponuda

Nekretnine se prodaju u viđenom stanju i mogu se pogledati uz prethodnu najavu.

Ponude je neophodno dostaviti u zatvorenoj koverti zaključno sa 30.11.2020. putem preporučene pošte na adresu Konzum d.o.o. Sarajevo, Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo sa naznakom ”Neobavezujuća ponuda za prodaju nekretnina”.

Konzum ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja te zadržava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimično ponudu, odbiti ponudu, poništiti javni poziv ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.

Za sve dodatne informacije možete dostaviti upite na mail adresu: prodaja.nekretnina@konzum.co.ba.