Izgradnja autoputa Banjaluka – Prijedor teče prema planu

0

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da se izgradnja autoputa Banjaluka-Prijedor odvija u okvirima ugovorene dinamike, te da se radovi intenzivno izvode na dionici od 5,2 kilometara od Prijedorske petlje u Orlovcima do mosta Garevci.

Čubrilović je precizirao da se na toj dionici trenutno radi na fundiranju objekata, nadvožnjaka i mostova, izgradnji propusta u pravcima postojećih regulisanih i neregulisanih vodotokova, pišu Nezavisne novine.

– U toku je provođenje postupka eksproprijacije nepokretnosti na trasi auto-puta. Koncesionar je, nakon provedenog postupka eksproprijacije, ishodovao od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a građevinsku dozvolu za dionice autoputa u dužini 13,5 kilometara, a u toku je i dalje fazno pribavljanje neophodne dokumentacije za građenje – rekao je Čubrilović.

On je naglasio da se aktivnosti sa kineskim partnerom i koncesionarom za izgradnju autoputa provode u skladu sa propisanim uslovima, zakonskim procedurama i rokovima, navodeći da je Vlada Republike Srpske 23. marta ove godine koncesionaru isporučila 46 posto lokacije na trasi na kojoj je okončan postupak eksproprijacije nepokretnosti.

Čubrilović je podsjetio da je Vlada Republike Srpske, u skladu sa važećim propisima, privrednom društvu “SDHS-CSI BH” Banjaluka dodijelila koncesiju za izgradnju auto-puta Banjaluka-Prijedor-Novi Grad, na period od 30 godina, ukupne vrijednosti 297 miliona eura.

On je rekao da Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske u saradnji sa kineskim partnerima kompanije “SDHS-CSI BH” i nadležnim institucijama kontinuirano preduzima neophodne aktivnosti kako bi u predviđenom roku bila završena izgradnja autoputa Banjaluka-Prijedor.

Čubrilović je istakao da je opredjeljenje Ministarstva saobraćaja i veza i Vlade Republike Srpske da se sva pitanja i procedure na realizaciji ovog projekta rješavaju što efikasnije i u skladu sa pravnim propisima u RS-u i koncesionim ugovorom. Prema njegovim riječima, završetak radova očekuje se na proljeće 2026. godine.

Kada je riječ o dionici autoputa Prijedor-Novi Grad, koji je nastavak dionice autoputa Banjaluka-Prijedor prema Novom Gradu, Čubrilović je rekao da je u toku izrada generalnog projekta izbora trase i da bi ugovor trebao da bude potpisan sa istim koncesionarom kao faza dva.

– Trasa autoputa Prijedor-Novi Grad nastavak je dionice autoputa Banjaluka-Prijedor prema Novom Gradu, odnosno prema Hrvatskoj. Na ovaj način će biti ostvarena veza preko Republike Srpske, od granice sa Srbijom na istoku do granice sa Hrvatskom na zapadu, pošto se komunikacija formira od Rače, preko Bijeljine, Brčkog, Vukosavlja, Doboja, Prnjavora, Banjaluke, Prijedora do Novog Grada, sa međuregionalnim čvorom i vezom na evropski koridor 5C kod Doboja (Johovac) – naveo je Čubrilović.

Ugovorom o koncesiji za izgradnju autoputa Banjaluka–Prijedor definisano je da će taj autoput biti dužine 42,2 kilometara, profila sa po tri saobraćajne trake po smjeru i razdijelnim pojasom između.

Prema glavnom projektu, očekuje se izgradnja 11 mostova, sedam vijadukta, 25 nadvožnjaka, šest podvožnjaka, tri petlje, 10 potpornih zidova, tri naplatne stanice, te centar za održavanje i kontrolu saobraćaja i odmorište.