Izgrađen kanal kroz Fatničko polje vrijedan osam miliona KM

0

Preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici (HET) završilo još izgradnju kanala kroz Fatničko polje, koji je dio hidroenergetskog sistema “Gornji horizonti”.

Izvršni direktor za proizvodnju i tehničke poslove HET-a Ilija Tamindžija potvrdio je za TrebinjeLive da je riječ o kanalu čija je dužina 2,8 kilometara, u okviru koga je izgrađen i most dužine 27,5 metara, silazne rampe, servisni put i prateći objekti.

On je pojasnio da je riječ o projektu za koji je HET izdvojio više od osam miliona KM, a čija je izgradnja trajala pet godina.

“Pomoću kanala kroz Fatničko polje, kao i već izgrađenim tunelima Dabarsko polje-Fatničko polje i Fatničko polje-akumulacija Bileća, vršiće se transfer voda Gornjih horizonata u postojeći izgrađeni dio hidroenergetskog sistema na Trebišnjici”, naveo je Tamindžija.

Prema njegovim riječima, nakon izgradnje HE “Dabar” i kanala kroz Dabarsko polje, ovim objektom će se bez gubitaka prevoditi vode Gornjih horizonata, te nakon energetske prerade na budućoj HE “Bileća”, istim značajno povećati i proizvodnju električne energije na postojećim hidroelektranama.

Radove je izveo konzorcijum firmi “Integral inženjering” iz Laktaša i “Prijedor putevi” iz Prijedora.

Pored ovog, HET finansira još dva projekta u okviru Gornjih horizonata i to izgradnju HE “Dabar” i postavljanje betonske obloge kroz tunel Fatničko polje-akumulacija  Bileća.

Vrijednost radova na izgradnji dovodnog tunela, ulazne građevine i pristupnih tunela za HE “Dabar” vrijedan je 131 milion KM i povjeren je firmi “Integral inženjering”.

Radovi na postavljanju betonske podloge kroz tunel Fatničko polje-akumulacija Bileća izvodi firma “Herc gradnja” iz Bileće, a vrijednost radova je oko 11,5 miliona KM.

Uz ove radove, HET za oko 13 miliona KM finansira i izgradnju zatvorenog bazena u Trebinju, uređenje Male i Velike potočine /Ćatovića krak/ sa oko 2,1 milion KM, te izgradnju novog rezervoara “Vrelo oko” kod Trebinja sa oko 3,2 miliona KM.

Za izgradnju sistema za navodnjavanje u Trebinju, HET je izdvojio tri miliona KM.

Po ugovoru koji finansira HET, izvode se radovi na preostalom dijelu glavnog distributivnog cjevovoda – od pumpne stanice Zasad polje, preko Pridvoraca i Aleksine Međe do razvodnog postrojenja, odnosno do spoja sa cjevovodom za vodozahvat Zubaca i sekundarna mreža u dužini od oko 25 kilometara.

Radovi se izvode i u Mokrom polju, gdje će se postaviti mjerno regulaciona oprema na izgrađenom sistemu, a izgradiće se i rezervoar u Kremenom dolu i dio cjevovoda prema dživarskom Poljicu.

Na području Trebinja HET je izdvojio i značjna sredstva za uređenje obala Trebišnjice i pristupnih puteva, među kojima su najznačajniji uređenje Željezničkog mosta, ulice koja vodi do izvorišta Lušac i ulica u naselju Otok.

HET je krajem prošle godine završio projekat proboja tunela ispod Bileće dužine 1.816 metara i na taj način su se smanjili rizici od plavljenja Bilećkog polja.

Za ove radove ovo preduzeće je obezbijedilo 7,5 miliona KM.

U narednom periodu HET će na području Trebinja finansirati i izgradnju mosta na velikoj obilaznici vrijednog oko šest miliona KM, osvjetljenje obala i mostova na Trebišnjici sa oko 300.000 KM, kao i uređenje stare željezničke stanice sa oko milion KM.